Đồ án Chuyển mạch gói trong mạng quang WDM

MỤC LỤCTHUẬT NGỮ VIẾT TẮT .ix.Lời nói đầu 1CHƯƠNG 1 3GIỚI THIỆU CHUNG VỀ WDM 31.1 Nguyên lý cơ bản của WDM 31.1.1 Khái niệm về WDM 31.1.2 Mô hình hệ thống WDM 41.2 Ảnh hưởng của các hiệu ứng phi tuyến trong hệ thống WDM 61.2.1 Hiệu ứng tán xạ 6a. Hiệu ứng SBR 6b. Hiệu ứng SBS 71.2.2 Hiệu ứng Kerr quang 8a. Hiệu ứng SPM 8b. Hiệu ứng XPM 9c. Hiệu ứng FWM 91.3 Các cấu hình mạng WDM 101.3.1 Cấu hình điểm-điểm 111.3.2 Cấu hình vòng 11CHƯƠNG 2 14CÁC PHẦN TỬ TRONG HỆ THỐNG WDM 142.1 Các bộ lọc quang 142.1.1 Bộ chọn bước sóng 142.1.2 Bộ lọc điều chỉnh được 162.2 Bộ ghép và bộ tách kênh quang 192.2.1 Nguyên tắc làm việc của lăng kính 192.2.2 Nguyên lý làm việc của cách tử tán xạ 202.2.3 Bộ ghép và tách kênh quang 212.3 Bộ xen rẽ quang (OADM) 222.4 Coupler hình sao 242.5 Bộ định tuyến bước sóng 252.6 Bộ nối chéo quang OXC 262.7 Bộ biến đổi bước sóng 282.8 Phần tử phát và thu quang 292.8.1 Bộ phát 292.8.2 Bộ thu 312.9 Bộ khuếch đại quang 32CHƯƠNG 3 39CHUYỂN MẠCH GÓI TRONG MẠNG QUANG WDM 393.1 Giới thiệu chung về chuyển mạch gói quang 393.2 Mô hình mạng chuyển mạch gói quang 403.3 Kiến trúc nút mạng 413.3.1 Kiến trúc và hoạt động nút mạng 413.3.2 Định dạng gói tin 433.3.3 Đồng bộ và sắp xếp gói 443.3.4 Xử lý tiêu đề 503.3.5 Định tuyến gói 513.3.6 Giải pháp chống xung đột 523.3.7 Trường chuyển mạch 563.3.7.1 Phân loại trường chuyển mạch 563.3.7.2 Trường chuyển không gian đơn tầng với FDL nối tiếp 573.3.7.3 Trường chuyển mạch quảng bá và chọn lọc đơn tầng với FDL nối tiếp . 583.3.7.4 Trường chuyển mạch định tuyến bước sóng đơn tầng với FDL hồi tiếp . .593.3.7.5 Trường chuyển mạch đa tầng với FDL nối tiếp 603.3.7.6 Trường chuyển mạch đa tầng không sử dụng FDL 613.4 Một số dự án về chuyển mạch gói quang đã được nghiên cứu 613.4.1 KEOPS 613.4.2 WASPET 65Kết luận 68TÀI LIỆU THAM KHẢO 69

MỤC LỤC

THUẬT NGỮ VIẾT TẮT .ix

.

Lời nói đầu 1

CHƯƠNG 1 3

GIỚI THIỆU CHUNG VỀ WDM 3

1.1 Nguyên lý cơ bản của WDM 3

1.1.1 Khái niệm về WDM 3

1.1.2 Mô hình hệ thống WDM 4

1.2 Ảnh hưởng của các hiệu ứng phi tuyến trong hệ thống WDM 6

1.2.1 Hiệu ứng tán xạ 6

a. Hiệu ứng SBR 6

b. Hiệu ứng SBS 7

1.2.2 Hiệu ứng Kerr quang 8

a. Hiệu ứng SPM 8

b. Hiệu ứng XPM 9

c. Hiệu ứng FWM 9

1.3 Các cấu hình mạng WDM 10

1.3.1 Cấu hình điểm-điểm 11

1.3.2 Cấu hình vòng 11

CHƯƠNG 2 14

CÁC PHẦN TỬ TRONG HỆ THỐNG WDM 14

2.1 Các bộ lọc quang 14

2.1.1 Bộ chọn bước sóng 14

2.1.2 Bộ lọc điều chỉnh được 16

2.2 Bộ ghép và bộ tách kênh quang 19

2.2.1 Nguyên tắc làm việc của lăng kính 19

2.2.2 Nguyên lý làm việc của cách tử tán xạ 20

2.2.3 Bộ ghép và tách kênh quang 21

2.3 Bộ xen rẽ quang (OADM) 22

2.4 Coupler hình sao 24

2.5 Bộ định tuyến bước sóng 25

2.6 Bộ nối chéo quang OXC 26

2.7 Bộ biến đổi bước sóng 28

2.8 Phần tử phát và thu quang 29

2.8.1 Bộ phát 29

2.8.2 Bộ thu 31

2.9 Bộ khuếch đại quang 32

CHƯƠNG 3 39

CHUYỂN MẠCH GÓI TRONG MẠNG QUANG WDM 39

3.1 Giới thiệu chung về chuyển mạch gói quang 39

3.2 Mô hình mạng chuyển mạch gói quang 40

3.3 Kiến trúc nút mạng 41

3.3.1 Kiến trúc và hoạt động nút mạng 41

3.3.2 Định dạng gói tin 43

3.3.3 Đồng bộ và sắp xếp gói 44

3.3.4 Xử lý tiêu đề 50

3.3.5 Định tuyến gói 51

3.3.6 Giải pháp chống xung đột 52

3.3.7 Trường chuyển mạch 56

3.3.7.1 Phân loại trường chuyển mạch 56

3.3.7.2 Trường chuyển không gian đơn tầng với FDL nối tiếp 57

3.3.7.3 Trường chuyển mạch quảng bá và chọn lọc đơn tầng với FDL nối tiếp . 58

3.3.7.4 Trường chuyển mạch định tuyến bước sóng đơn tầng với FDL hồi tiếp . .59

3.3.7.5 Trường chuyển mạch đa tầng với FDL nối tiếp 60

3.3.7.6 Trường chuyển mạch đa tầng không sử dụng FDL 61

3.4 Một số dự án về chuyển mạch gói quang đã được nghiên cứu 61

3.4.1 KEOPS 61

3.4.2 WASPET 65

Kết luận 68

TÀI LIỆU THAM KHẢO 69

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY