Đồ án Chuyển mạch burst quang và ứng dụng trong mạng truyền tải thế hệ sau

MỤC LỤCTHUẬT NGỮ VIẾT TẮT 1LỜI NÓI ĐẦU 3CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ CHUYỂN MẠCH QUANG 51.1 Tổng quan về mạng truyền tải quang 51.2. Tổng quan về chuyển mạch quang 61.2.1 Tầm quan trọng của chuyển mạch quang 61.2.2 Nguyên tắc chung của chuyển mạch quang 91.2.3 Phân loại chuyển mạch quang 101.2.3.1. Chuyển mạch kênh quang 101.2.3.2. Chuyển mạch gói quang 111.2.3.3 Chuyển mạch burst quang 13CHƯƠNG II: KỸ THUẬT CHUYỂN MẠCH BURST QUANG 162.1 Cấu trúc và hoạt động của mạng chuyển mạch burst quang 162.1.1 Cấu trúc mạng chuyển mạch burst quang 162.1.2 Cấu trúc node trong mạng chuyển mạch burst quang 182.1.2.1 Cấu trúc node lõi 182.1.2.2 Cấu trúc node biên 192.1.3 Hoạt động của mạng chuyển mạch OBS 212.2 Các phương thức điều khiển trong chuyển mạch burst quang 242.2.1 Phương thức điều khiển theo kiểu TAG 242.2.2 Phương thức điều khiển theo kiểu TAW 252.2.3 Phương thức điều khiển theo kiểu IBT 262.2.4 Phương thức điều khiển theo kiểu RFD 262.3 Các giao thức sử dụng để đăng ký tài nguyên trong OBS 272.3.1 Giao thức JIT (Just-In-Time) 272.3.2 Giao thức JET(Just-Enought-Time) 292.4 Một số vấn khác đề liên quan đến chuyển mạch burst quang 352.4.1 Các cơ chế đăng ký bước sóng 352.4.1.1 Thiết lập và giải phóng rõ ràng 352.4.1.2 Thiết lập rõ ràng và giải phóng ước lượng 362.4.1.3 Thiết lập ước lượng và giải phóng rõ ràng 362.4.1.4 Thiết lập và giải phóng ước lượng 362.4.2 Thời gian trễ 362.4.2.1 Không đăng ký 372.4.2.2 Đăng ký một chiều 372.4.2.3 Đăng ký hai chiều 372.4.3 Tranh chấp và giải quyết tranh chấp trong mạng OBS 382.4.3.1 Phương pháp sử dụng bộ đệm quang 382.4.3.2 Phương pháp chuyển đổi bước sóng 402.4.3.3 Phương pháp định tuyến đổi hướng 402.4.3.4 Phương pháp phân mảnh burst 41CHƯƠNG III: MẠNG TRUYỀN TẢI QUANG CẤU TRÚC VÒNG OBS 433.1 Giới thiệu chung 433.2 Kiến trúc mạng và node của mạng vòng OBS 433.2.1 Kiến trúc mạng vòng OBS 433.2.2 Kiến trúc node mạng trong mạng vòng OBS 453.3 Hoạt động của bước sóng điều khiển trong mạng vòng OBS 473.4 Các giao thức truy nhập mạng vòng OBS 493.4.1 Nguyên lý truy nhập mạng vòng OBS 503.4.2 Giao thức quay vòng lựa chọn với ngẫu nhiên (RR/R) 523.4.3 Giao thức quay vòng phục vụ kiên trì (RR/P) 543.4.4 Giao thức quay vòng phục vụ không kiên trì (RR/NP) 573.4.5 Giao thức quay vòng thẻ bài (RR/Token) 593.4.6 Giao thức quay vòng có xác nhận (RR/ACK) 61CHƯƠNG IV: ỨNG DỤNG OBS TRONG MẠNG THẾ HỆ SAU 644.1 Giới thiệu về mạng thế hệ sau 644.2 Mạng truyền tải quang thế hệ sau 694.3 Chuyển mạch nhãn đa giao thức có sử dụng OBS 714.4 OBS như là một vấn đề tối ưu hóa hệ thống hàng đợi 734.5 Các kiến trúc OBS thế hệ tiếp theo 754.6 OBS hỗ trợ điều khiển luồng 774.7 Khả năng ứng dụng của OBS trong mạng truyền tải thế hệ sau 78KẾT LUẬN 79TÀI LIỆU THAM KHẢO 80

MỤC LỤC

THUẬT NGỮ VIẾT TẮT 1

LỜI NÓI ĐẦU 3

CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ CHUYỂN MẠCH QUANG 5

1.1 Tổng quan về mạng truyền tải quang 5

1.2. Tổng quan về chuyển mạch quang 6

1.2.1 Tầm quan trọng của chuyển mạch quang 6

1.2.2 Nguyên tắc chung của chuyển mạch quang 9

1.2.3 Phân loại chuyển mạch quang 10

1.2.3.1. Chuyển mạch kênh quang 10

1.2.3.2. Chuyển mạch gói quang 11

1.2.3.3 Chuyển mạch burst quang 13

CHƯƠNG II: KỸ THUẬT CHUYỂN MẠCH BURST QUANG 16

2.1 Cấu trúc và hoạt động của mạng chuyển mạch burst quang 16

2.1.1 Cấu trúc mạng chuyển mạch burst quang 16

2.1.2 Cấu trúc node trong mạng chuyển mạch burst quang 18

2.1.2.1 Cấu trúc node lõi 18

2.1.2.2 Cấu trúc node biên 19

2.1.3 Hoạt động của mạng chuyển mạch OBS 21

2.2 Các phương thức điều khiển trong chuyển mạch burst quang 24

2.2.1 Phương thức điều khiển theo kiểu TAG 24

2.2.2 Phương thức điều khiển theo kiểu TAW 25

2.2.3 Phương thức điều khiển theo kiểu IBT 26

2.2.4 Phương thức điều khiển theo kiểu RFD 26

2.3 Các giao thức sử dụng để đăng ký tài nguyên trong OBS 27

2.3.1 Giao thức JIT (Just-In-Time) 27

2.3.2 Giao thức JET(Just-Enought-Time) 29

2.4 Một số vấn khác đề liên quan đến chuyển mạch burst quang 35

2.4.1 Các cơ chế đăng ký bước sóng 35

2.4.1.1 Thiết lập và giải phóng rõ ràng 35

2.4.1.2 Thiết lập rõ ràng và giải phóng ước lượng 36

2.4.1.3 Thiết lập ước lượng và giải phóng rõ ràng 36

2.4.1.4 Thiết lập và giải phóng ước lượng 36

2.4.2 Thời gian trễ 36

2.4.2.1 Không đăng ký 37

2.4.2.2 Đăng ký một chiều 37

2.4.2.3 Đăng ký hai chiều 37

2.4.3 Tranh chấp và giải quyết tranh chấp trong mạng OBS 38

2.4.3.1 Phương pháp sử dụng bộ đệm quang 38

2.4.3.2 Phương pháp chuyển đổi bước sóng 40

2.4.3.3 Phương pháp định tuyến đổi hướng 40

2.4.3.4 Phương pháp phân mảnh burst 41

CHƯƠNG III: MẠNG TRUYỀN TẢI QUANG CẤU TRÚC VÒNG OBS 43

3.1 Giới thiệu chung 43

3.2 Kiến trúc mạng và node của mạng vòng OBS 43

3.2.1 Kiến trúc mạng vòng OBS 43

3.2.2 Kiến trúc node mạng trong mạng vòng OBS 45

3.3 Hoạt động của bước sóng điều khiển trong mạng vòng OBS 47

3.4 Các giao thức truy nhập mạng vòng OBS 49

3.4.1 Nguyên lý truy nhập mạng vòng OBS 50

3.4.2 Giao thức quay vòng lựa chọn với ngẫu nhiên (RR/R) 52

3.4.3 Giao thức quay vòng phục vụ kiên trì (RR/P) 54

3.4.4 Giao thức quay vòng phục vụ không kiên trì (RR/NP) 57

3.4.5 Giao thức quay vòng thẻ bài (RR/Token) 59

3.4.6 Giao thức quay vòng có xác nhận (RR/ACK) 61

CHƯƠNG IV: ỨNG DỤNG OBS TRONG MẠNG THẾ HỆ SAU 64

4.1 Giới thiệu về mạng thế hệ sau 64

4.2 Mạng truyền tải quang thế hệ sau 69

4.3 Chuyển mạch nhãn đa giao thức có sử dụng OBS 71

4.4 OBS như là một vấn đề tối ưu hóa hệ thống hàng đợi 73

4.5 Các kiến trúc OBS thế hệ tiếp theo 75

4.6 OBS hỗ trợ điều khiển luồng 77

4.7 Khả năng ứng dụng của OBS trong mạng truyền tải thế hệ sau 78

KẾT LUẬN 79

TÀI LIỆU THAM KHẢO 80

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY