Đồ án Chương trình quản lý xuất nhập cho kho hàng - Access

Mục lục I. Giới thiệu chung.II. Dữ liệu chương trình.1. Thông tin chi tiết các bảng (Table) .2. Relationship ( Mối quan hệ của dữ liệu ).III. Xây dựng chương trình.Cấu trúc chương trình:1. Nhập hàng1.1 Thông tin dữ liệu nhập.1.2 Các Form và Query chính của phần nhập hàng2. Xuất hàng2.1 Thông tin dữ liệu xuất.2.2 Các Form và Query của phần xuất hàngIV. Hướng dẫn sử dụng chương trình.V. Kết Luận

Mục lục

I. Giới thiệu chung.

II. Dữ liệu chương trình.

1. Thông tin chi tiết các bảng (Table) .

2. Relationship ( Mối quan hệ của dữ liệu ).

III. Xây dựng chương trình.

Cấu trúc chương trình:

1. Nhập hàng

1.1 Thông tin dữ liệu nhập.

1.2 Các Form và Query chính của phần nhập hàng

2. Xuất hàng

2.1 Thông tin dữ liệu xuất.

2.2 Các Form và Query của phần xuất hàng

IV. Hướng dẫn sử dụng chương trình.

V. Kết Luận

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY