Đồ án Cấu tạo, chức năng của cột cần khoan và kiểm toán cột cần giếng khoan 7003 giàn nhẹ BK 7 mỏ Bạch Hổ

MỤC LỤCLỜI MỞ ĐẦU . .1CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU VỀ TỔ HỢP THIẾT BỊ KHOAN . . 21. Cơ sở phân loại thiết bị khoan .21.1. Thiết kế . 21.2. Thông số của tổ hợp thiết bị khoan .31.3. Các thiết bị trong tổ hợp thiết bị khoan . . 41.3.1. Tháp khoan 4 chân .4 1.3.2. Tháp chữ A . 61.4. Cơ học hệ thống nâng thả . 61.4.2. Tời khoan .71.4.3. Hệ thống phanh của tời . . 91.4.4. Các dụng cụ trên giàn khoan . . 111.5. Các thiết bị xoay . 121.5.1. Bàn Rôto . . 121.5.2. Cần chủ đạo. . .131.5.2.1. Cần chủ đạo .131.5.2.2. Đầu nối chống mòn .141.5.2.3. Đầu xoay thuỷ lực. . .141.5.2.4. Đầu quay. .151.6 Thiết bị bơm dung dịch. . .171.7 Thiết bị động lực dùng trong công tác khoan. . 18CHƯƠNG II: CHỨC NĂNG VÀ CẤU TẠO CÁC BỘ PHẬN CỦA CỘT CẦN KHOAN . 202.1. Chức năng . 202.2. Các bộ phận của cột cần khoan . 202.2.1. Cần chủ đạo.202.2.2. Cần khoan .212.2.3. Za mốc nối cần khoan .222.2.4. Cần nặng .232.2.5. Đầu nối chuyển tiếp .242.2.6. Định tâm cần khoan .252.2.7. Vật liệu chế tạo các chi tiết cần khoan .272.3. Chịu tải của cột cần khoan trong quá trình làm việc .262.3.1. Ứng suất kéo của cột cần khoan . .272.3.2. Ứng suất xoắn của cột cần khoan .282.3.3. Ứng suất phần dưới cột cần khoan. 292.4. Ổn định cột cần khoan . 312.5. Kiểm toán cột cần khoan . .332.5.1. Kiểm toán độ bền cột cần khoan trong khoan Rôto.33 CHƯƠNG III: KIỂM TOÁN CỘT CẦN GIẾNG KHOAN 7003 GIÀN NHẸ BK -7 .373.1. Kiểm toán cột cần khoan . 403.2. Kiểm toán cần khoan trong quá trình khoan.413.2.1. Kiểm toán phần trên của cần khoan. 413.2.2. Kiểm toán phần dưới cột cần. 44CHƯƠNG IV: CÁC SỰ CỐ TRONG KHOAN VÀ BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC . 48 4.1. Những phức tạp và sự cố trong công tác khoan . 484.1.1. Sập lở đất đá và các biện pháp phòng ngừa chúng .484.1.2. Hiện tượng mất dung dịch khoan. 494.1.2.1. Các nguyên nhân chủ yếu gây ra hiện tượng mất dung dịch. .494.1.2.2. Nghiên cứu vùng mất dung dịch. 494.1.2.3. Các biện pháp phòng chống mất dung dịch. 504.1.3. Hiện tượng kẹt mút bộ cần khoan. 504.1.3.1. Các nguyên nhân gây kẹt bộ cần khoan. 504.1.3.2. Các biện pháp phòng tránh. .504.1.3.3. Các biện pháp cứu kẹt. 514.1.5. Sự xuất hiện của dầu- khí và phun trào.524.2. Sử dụng cần khoan.524.2.1. Đề phòng sự mài mòn cần khoan. 524.2.2. Đề phòng đứt cần khoan. .534.2.3. Chuẩn bị cần khoan.554.2.4. Sử dụng cần khoan.564.2.5. Sửa chữa cột cần khoan. .56KẾT LUẬN . 57

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU . .1

CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU VỀ TỔ HỢP THIẾT BỊ KHOAN . . 2

1. Cơ sở phân loại thiết bị khoan .2

1.1. Thiết kế . 2

1.2. Thông số của tổ hợp thiết bị khoan .3

1.3. Các thiết bị trong tổ hợp thiết bị khoan . . 4

1.3.1. Tháp khoan 4 chân .4 1.3.2. Tháp chữ A . 6

1.4. Cơ học hệ thống nâng thả . 6

1.4.2. Tời khoan .7

1.4.3. Hệ thống phanh của tời . . 9

1.4.4. Các dụng cụ trên giàn khoan . . 11

1.5. Các thiết bị xoay . 12

1.5.1. Bàn Rôto . . 12

1.5.2. Cần chủ đạo. . .13

1.5.2.1. Cần chủ đạo .13

1.5.2.2. Đầu nối chống mòn .14

1.5.2.3. Đầu xoay thuỷ lực. . .14

1.5.2.4. Đầu quay. .15

1.6 Thiết bị bơm dung dịch. . .17

1.7 Thiết bị động lực dùng trong công tác khoan. . 18

CHƯƠNG II: CHỨC NĂNG VÀ CẤU TẠO CÁC BỘ PHẬN CỦA CỘT CẦN KHOAN . 20

2.1. Chức năng . 20

2.2. Các bộ phận của cột cần khoan . 20

2.2.1. Cần chủ đạo.20

2.2.2. Cần khoan .21

2.2.3. Za mốc nối cần khoan .22

2.2.4. Cần nặng .23

2.2.5. Đầu nối chuyển tiếp .24

2.2.6. Định tâm cần khoan .25

2.2.7. Vật liệu chế tạo các chi tiết cần khoan .27

2.3. Chịu tải của cột cần khoan trong quá trình làm việc .26

2.3.1. Ứng suất kéo của cột cần khoan . .27

2.3.2. Ứng suất xoắn của cột cần khoan .28

2.3.3. Ứng suất phần dưới cột cần khoan. 29

2.4. Ổn định cột cần khoan . 31

2.5. Kiểm toán cột cần khoan . .33

2.5.1. Kiểm toán độ bền cột cần khoan trong khoan Rôto.33 CHƯƠNG III: KIỂM TOÁN CỘT CẦN GIẾNG KHOAN 7003 GIÀN NHẸ BK -7 .37

3.1. Kiểm toán cột cần khoan . 40

3.2. Kiểm toán cần khoan trong quá trình khoan.41

3.2.1. Kiểm toán phần trên của cần khoan. 41

3.2.2. Kiểm toán phần dưới cột cần. 44

CHƯƠNG IV: CÁC SỰ CỐ TRONG KHOAN VÀ BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC . 48

4.1. Những phức tạp và sự cố trong công tác khoan . 48

4.1.1. Sập lở đất đá và các biện pháp phòng ngừa chúng .48

4.1.2. Hiện tượng mất dung dịch khoan. 49

4.1.2.1. Các nguyên nhân chủ yếu gây ra hiện tượng mất dung dịch. .49

4.1.2.2. Nghiên cứu vùng mất dung dịch. 49

4.1.2.3. Các biện pháp phòng chống mất dung dịch. 50

4.1.3. Hiện tượng kẹt mút bộ cần khoan. 50

4.1.3.1. Các nguyên nhân gây kẹt bộ cần khoan. 50

4.1.3.2. Các biện pháp phòng tránh. .50

4.1.3.3. Các biện pháp cứu kẹt. 51

4.1.5. Sự xuất hiện của dầu- khí và phun trào.52

4.2. Sử dụng cần khoan.52

4.2.1. Đề phòng sự mài mòn cần khoan. 52

4.2.2. Đề phòng đứt cần khoan. .53

4.2.3. Chuẩn bị cần khoan.55

4.2.4. Sử dụng cần khoan.56

4.2.5. Sửa chữa cột cần khoan. .56

KẾT LUẬN . 57

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY