Đồ án Các giao thức định tuyến cổng nội trong mạng IP

MỤC LỤCMỤC LỤCTHUẬT NGỮ VIẾT TẮTLỜI NÓI ĐẦU 1CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN VỀ MẠNG IP 31.1 Mô hình tham chiếu OSI 31.1.1 Chức năng các tầng trong mô hình OSI 41.1.2 Các giao thức chuẩn của mô hình OSI 51.1.3 Phương thức hoạt động của các tầng trong mô hình OSI 71.1.4 Truyền dữ liệu trong mô hình OSI. 81.2 Bộ giao thức TCP/IP 91.2.1 Sự thúc đẩy cho việc ra đời của TCP/IP 91.2.2 Cấu trúc phân lớp của TCP/IP 101.3 So sánh hai mô hình TCP/IP và mô hình OSI 121.4 Phân loại mạng IP 141.5 Giao thức IP 141.5.1 Tổng quan về giao thức IP 141.5.2 Các chức năng của IP 151.5.3 Giao diện với các giao thức ở lớp trên và lớp dưới 161.5.4 Địa chỉ IP 161.5.5 Các phương pháp gán địa chỉ IP 271.5.6 Thứ tự byte và địa chỉ IP 281.5.7 Cấu trúc gói dữ liệu IP 281.5.8 Đóng gói dữ liệu 321.5.9 Phân mảnh và hợp nhất các gói IP 331.5.10 Điều khiển quá trình phân đoạn 371.6 Định tuyến IP 371.6.1 Các đặc tính của định tuyến IP 371.6.2 Xử lý tại lớp IP 401.6.3 Khởi tạo bảng định tuyến 401.6.4 Thông báo lỗi tái định tuyến ICMP 411.6.5 Các bản tin khám phá router ICMP 421.7 IPv6 441.8 Các giao thức khác của lớp Internet 461.8.1Giao thức phân giải địa chỉ ARP 471.8.2 Giao thức phân giải địa chỉ ngược RARP 501.8.3 Giao thức bản tin điều khiển liên mạng ICMP 511.9Các cơ chế truyền tải 55KẾT LUẬN 56CHƯƠNG 2 KĨ THUẬT ĐỊNH TUYẾN TRONG MẠNG IP 572.1 Khái niệm về định tuyến 572.2 Các phương pháp định tuyến 592.2.1 Định tuyến tĩnh 592.2.2 Định tuyến động 602.3 Các thuật toán chọn đường 622.3.1 Giới thiệu 622.3.2 Thuật toán tìm đường ngắn nhất 642.3.3 Thuật toán Dijkstra 662.3.4 Thuật toán Bellman-Ford 672.4 Các loại giao thức định tuyến 702.4.1 Định tuyến theo vec-tơ khoảng cách 712.4.2 Định tuyến theo trạng thái liên kết 752.4.3 Giao thức định tuyến lai ghép 81KẾT LUẬN 82CHƯƠNG 3 GIAO THỨC THÔNG TIN ĐỊNH TUYẾN RIP 833.1 Một số khái niệm cơ bản 833.1.1 Bộ định tuyến 833.1.2 Hệ thống tự trị - AS ( Autonomous System ) 833.2 Giao thức thông tin định tuyến RIP 853.2.1 Các loại gói RIP 863.2.2 Định dạng các gói tin RIP 863.2.3 Các mode hoạt động của RIP 873.2.4 Tính toán các vec-tơ khoảng cách 873.2.5 Hạn chế của RIP 883.2.6 Giao thức thông tin định tuyến phiên bản 2 (RIP-2) 893.2.7 RIP thế hệ kế tiếp cho IPv6. 90KẾT LUẬN 93CHƯƠNG 4 GIAO THỨC OSPF 944.1 Giới thiệu 944.2 Một số khái niệm dùng trong OSPF 944.3 Phân phát các LSA 974.3 Các kiểu gói tin OSPF 984.4 Trao đổi thông tin giữa các node lân cận 994.5 Trạng thái của router lân cận - Các sự kiện 1004.6 Bảng định tuyến , tìm đường theo bảng định tuyến 100KẾT LUẬN 102KẾT LUẬN CHUNG 103TÀI LIỆU THAM KHẢO

MỤC LỤC

MỤC LỤC

THUẬT NGỮ VIẾT TẮT

LỜI NÓI ĐẦU 1

CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN VỀ MẠNG IP 3

1.1 Mô hình tham chiếu OSI 3

1.1.1 Chức năng các tầng trong mô hình OSI 4

1.1.2 Các giao thức chuẩn của mô hình OSI 5

1.1.3 Phương thức hoạt động của các tầng trong mô hình OSI 7

1.1.4 Truyền dữ liệu trong mô hình OSI. 8

1.2 Bộ giao thức TCP/IP 9

1.2.1 Sự thúc đẩy cho việc ra đời của TCP/IP 9

1.2.2 Cấu trúc phân lớp của TCP/IP 10

1.3 So sánh hai mô hình TCP/IP và mô hình OSI 12

1.4 Phân loại mạng IP 14

1.5 Giao thức IP 14

1.5.1 Tổng quan về giao thức IP 14

1.5.2 Các chức năng của IP 15

1.5.3 Giao diện với các giao thức ở lớp trên và lớp dưới 16

1.5.4 Địa chỉ IP 16

1.5.5 Các phương pháp gán địa chỉ IP 27

1.5.6 Thứ tự byte và địa chỉ IP 28

1.5.7 Cấu trúc gói dữ liệu IP 28

1.5.8 Đóng gói dữ liệu 32

1.5.9 Phân mảnh và hợp nhất các gói IP 33

1.5.10 Điều khiển quá trình phân đoạn 37

1.6 Định tuyến IP 37

1.6.1 Các đặc tính của định tuyến IP 37

1.6.2 Xử lý tại lớp IP 40

1.6.3 Khởi tạo bảng định tuyến 40

1.6.4 Thông báo lỗi tái định tuyến ICMP 41

1.6.5 Các bản tin khám phá router ICMP 42

1.7 IPv6 44

1.8 Các giao thức khác của lớp Internet 46

1.8.1Giao thức phân giải địa chỉ ARP 47

1.8.2 Giao thức phân giải địa chỉ ngược RARP 50

1.8.3 Giao thức bản tin điều khiển liên mạng ICMP 51

1.9Các cơ chế truyền tải 55

KẾT LUẬN 56

CHƯƠNG 2 KĨ THUẬT ĐỊNH TUYẾN TRONG MẠNG IP 57

2.1 Khái niệm về định tuyến 57

2.2 Các phương pháp định tuyến 59

2.2.1 Định tuyến tĩnh 59

2.2.2 Định tuyến động 60

2.3 Các thuật toán chọn đường 62

2.3.1 Giới thiệu 62

2.3.2 Thuật toán tìm đường ngắn nhất 64

2.3.3 Thuật toán Dijkstra 66

2.3.4 Thuật toán Bellman-Ford 67

2.4 Các loại giao thức định tuyến 70

2.4.1 Định tuyến theo vec-tơ khoảng cách 71

2.4.2 Định tuyến theo trạng thái liên kết 75

2.4.3 Giao thức định tuyến lai ghép 81

KẾT LUẬN 82

CHƯƠNG 3 GIAO THỨC THÔNG TIN ĐỊNH TUYẾN RIP 83

3.1 Một số khái niệm cơ bản 83

3.1.1 Bộ định tuyến 83

3.1.2 Hệ thống tự trị - AS ( Autonomous System ) 83

3.2 Giao thức thông tin định tuyến RIP 85

3.2.1 Các loại gói RIP 86

3.2.2 Định dạng các gói tin RIP 86

3.2.3 Các mode hoạt động của RIP 87

3.2.4 Tính toán các vec-tơ khoảng cách 87

3.2.5 Hạn chế của RIP 88

3.2.6 Giao thức thông tin định tuyến phiên bản 2 (RIP-2) 89

3.2.7 RIP thế hệ kế tiếp cho IPv6. 90

KẾT LUẬN 93

CHƯƠNG 4 GIAO THỨC OSPF 94

4.1 Giới thiệu 94

4.2 Một số khái niệm dùng trong OSPF 94

4.3 Phân phát các LSA 97

4.3 Các kiểu gói tin OSPF 98

4.4 Trao đổi thông tin giữa các node lân cận 99

4.5 Trạng thái của router lân cận - Các sự kiện 100

4.6 Bảng định tuyến , tìm đường theo bảng định tuyến 100

KẾT LUẬN 102

KẾT LUẬN CHUNG 103

TÀI LIỆU THAM KHẢO

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY