Định hướng và giải pháp cho cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước

I. LÝ LUẬN CHUNG VỀ CỔ PHẦN HOÁ 2

1. DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC 2

1. 1Khái niệm. 2

2.Tác dụng và sự cần thiết của CPHDNNN: 5

II.THỰC TRẠNG CPHDNNN Ở VIỆT NAM 8

1.Quá trình CPHDNNN 8

1.1. Thực trạng về doanh nghiệp nhà nước(DNNN): 8

1.2. Một vài nhận xét về thực hiện CPHDNNN trong thời gian qua: 9

2.Thành tựu và hạn chế: 10

2.1 Thành tựu: 10

2.2 Cổ phần hoá -một chủ trương đúng đắn nhưng cũng còn có hạn chế: 13

III. ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP CHO CPHDNNN 14

1. Định hướng cho CPHDNNN 14

2. Giải pháp cho CPHDNNN 15

KẾT LUẬN 16

TÀI LIỆU THAM KHẢO 17

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY