Định hướng chiến lược phát triển ngành dệt may của Việt Nam giai đoạn 2001-2010

Lời nói đầu .1

1. Tính cấp thiết của Đề tài .1

2. Mục đích nghiên cứu .2

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu . 2

4. Phương pháp nghiên cứu .2

5. Bố cục Đề tài .2

Chương I Những vấn đề cơ bản về xuất khẩu hàng dệt may Việt Nam 4

I. Những vấn đề cơ bản về xuất khẩu hàng hoá 4

1. Khái niệm chung về xuất khẩu hàng hoá 4

2. Vai trò của hoạt động xuất khẩu .4

2.1 Đối với nền kinh tế thế giới. .5

2.2 Đối với nền kinh tế quốc dân .5

2.3 Đối với doanh nghiệp 6

3. Nhiệm vụ của xuất khẩu .7

4. Nội dung của hoạt động xuất khẩu .7

4.1. Nghiên cứu thị trường 7

4.1.1 Lựa chọn mặt hàng xuất khẩu .7

4.1.2 Lựa chọn thị trường xuất khẩu .7

4.1.3 Lựa chọn bạn hàng xuất khẩu 8

4.1.4 Lựa chọn phương thức giao dịch. .8

4.2 Đàm phán và ký kết hợp đồng .8

4.3 Thực hiện hợp đồng xuất khẩu, giao hàng và thanh toán . 8

5. Các yếu tố ảnh hưởng tới xuất khẩu .10

5.1 Các yếu tố kinh tế 11

5.1.1 Tỷ giá hối đoái và tỷ suất ngoại tệ của hàng xuất khẩu 11

5.1.2 Mục tiêu và chiến lược phát triển kinh tế .12

5.1.3 Thuế quan, hạn ngạch và trợ cấp xuất khẩu .12

5.2 Các yếu tố xã hội 12

5.3 Các yếu tố chính trị và pháp luật 13

5.4 Các yếu tố về tự nhiên và công nghệ .14

5.5 Các yếu tố hạ tầng phục vụ cho hoạt động xuất khẩu 14

5.6 ảnh hưởng của tình hình kinh tế-xã hội và quan hệ quốc tế .15

5.7 Nhu cầu và thị trường nước ngoài .15

5.8 Các nhân tố thuộc về doanh nghiệp 15

5.8.1 Tiềm lực tài chính .15

5.8.2 Tiềm năng con người .15

5.8.3 Tiềm lực vô hình .16

5.8.4 Khả năng kiểm soát, chi phối, độ tin cậy của nguồn cung cấp hàng hoá và dự trữ hợp lý hàng hoá của doanh nghiệp 16

5.8.5 Trình độ tổ chức quản lý .16

5.8.6 Trình độ tiên tiến của trang thiết bị, công nghệ và bí quyết công nghệ của doanh nghiệp .16

5.8.7 Cơ sở vật chất kỹ thuật của doanh nghiệp .16

5.9 Yếu tố cạnh tranh 17

II. Khái quát chung về xuất khẩu hàng dệt may Việt Nam .19

1. Vị trí của ngành dệt may Việt Nam trong chiến lược tăng trưởng hướng về xuất khẩu 19

2. Cơ cấu các mặt hàng trong xuất khẩu 20

3. Các thị trường xuất khẩu của hàng dệt may Việt Nam .21

3.1 Thị trường có hạn ngạch 21

3.2 Thị trường phi hạn ngạch .23

Chương II Tổng quan về thị trường dệt may Mỹ .27

I. Khái quát chung về nước Mỹ và thị trường Mỹ 27

1. Vài nét về nước Mỹ và nền kinh tế Mỹ 27

2. Thị trường Mỹ . 28

2.1 Mỹ là thị trường lớn, thị hiếu đa dạng và tương đối dễ tính .28

2.2 Cơ cấu xuất nhập khẩu hàng hoá của Mỹ .30

3. cơ chế quản lý của Mỹ đối với hàng nhập khẩu .31

3.1 Hệ thống luật cơ bản điều tiết hoạt động nhập khẩu vào Mỹ.31

3.2 Một số tổ chức liên quan đến luật Thương Mại .32

3.3 Thuế nhập khẩu hàng hoá vào Mỹ .32

3.3.1 Biểu thuế nhập khẩu 32

3.3.2 Hạn ngạch thuế quan .33

3.3.3 áp mã thuế nhập khẩu . 33

3.3.4 Định giá thuế hàng nhập khẩu 34

3.4 Những quy định đối với hàng hoá nhập khẩu vào Mỹ .34

3.4.1 Quy định về xuất sứ hàng nhập khẩu đưa vào Mỹ 34

3.4.2 Quy định về nhãn hiệu hàng hoá nhập khẩu vào Mỹ .35

II. Thị trường dệt may Mỹ 36

1. Thực trạng thị trường dệt may Mỹ .36

1.1 Dự báo nhu cầu nhập khẩu dệt may của Mỹ .36

1.2 Một số nhà cung cấp sản phẩm dệt may chủ yếu trên thị trường Mỹ .38

1.2.1 Mêhicô 39

1.2.2 Trung Quốc 40

1.2.3 HồngKông .40

1.2.4 Hàn Quốc 41

1.3 Thị hiếu tiêu dùng hàng dệt may ở Mỹ .41

1.4 Tổ chức hệ thống phân phối hàng dệt may của Mỹ 41

2. các chính sách của chính phủ Mỹ đối với hàng dệt may . 42

2.1 chính sách bảo hộ hàng dệt may trong nước .42

2.2 Luật điều tiết nhập khẩu hàng dệt may vào thị trường Mỹ 42

2.2.1 Quy định chung của hiệp định đa sợi-MFA 42

2.2.2 Quy định về hệ thống hạn ngạch hàng dệt Mỹ 43

3. Những nhân tố ảnh hưởng tới khả năng xuất khẩu hàng dệt may của Việt Nam vào thị trường Mỹ .43

3.1 Những nhân tố tác động thuận lợi .43

3.2 Những nhân tố tác động tiêu cực 44

Chương III Thực trạng xuất khẩu hàng dệt may của Việt Nam sang thị trường Mỹ .48

I. Tình hình chung về hoạt động kinh tế đối ngoại giữa Việt Nam và Mỹ 48

1. Điểm qua vài nét về việc tái thiết lập mối quan hệ giữa Mỹ và Việt Nam 48

2. Tình hình ngoại thương giữa Việt Nam và Mỹ .50

II. Thực trạng xuất khẩu hàng dệt may của Việt Nam sang thị trường Mỹ .52

1. Kim ngạch xuất khẩu .52

2. Các mặt hàng dệt may xuất khẩu của Việt Nam sang thị trường Mỹ .56

3. Hình thức xuất khẩu hàng dệt may của Việt Nam sang thị trường Mỹ 58

4. Sự tác động của cơ chế chính sách hiện tại của Việt Nam tới xuất khẩu hàng dệt may sang thị trường Mỹ . .59

4.1 hóm công cụ hỗ trợ sản xuất .59

4.2 Nhóm công cụ hỗ trợ hoạt động tiêu thụ sản phẩm .63

5. Kết quả hoạt động xuất khẩu của Việt Nam về mặt hàng dệt may vào thị trường Mỹ trong những năm vừa qua .65

5.1 Những kết quả đạt được 65

5.2 Những hạn chế . .66

Chương IV Các giải pháp thúc đẩy xuất khẩu hàng dệt may Việt Nam vào thị trường Mỹ .69

I. Mục tiêu 69

1. Mục tiêu chung 69

2. Mục tiêu cụ thể 69

II. Định hướng chiến lược phát triển ngành dệt may của Việt Nam giai đoạn 2001-2010 69

1.1 Định hướng phát triển ngành 69

1.2 Kế hoạch đầu tư trong toàn ngành 70

1.3 Vốn dự tính đầu tư trong toàn ngành 72

III. Kinh nghiệm của Trung Quốc trong xuất khẩu hàng dệt may sang thị trường Mỹ .73

IV. Các giải pháp thúc đẩy xuất khẩu hàng dệt may của Việt Nam sang thị trường Mỹ 73

1. Nhóm biện pháp đối với chính phủ và các bộ, ngành liên quan . 73

1.1 Đẩy nhanh lộ trình gia nhập tổ chức Thương Mại thế giới (WTO) .73

1.2 Tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam nhằm tạo tính tương thích với những quy định của luật pháp Mỹ và hiệp định Thương Mại Việt-Mỹ 74

1.3 Đẩy mạnh công tác tuyên truyền và phổ biến kiến thức về thị trường Mỹ, về chính sách xuất nhập khẩu của Mỹ và hiệp định Thương Mại Việt-Mỹ 76

1.4 Đẩy mạnh cải cách hành chính .77

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY