Điều tiết hệ thống liên hồ chứa phát điện và cấp nước tại đồng bằng sông Hồng

Phương pháp mô phỏng là phương pháp được lựa chọn đểxây dựng qui trình vì những lý do chính sau đây: Phương pháp mô phỏng là phương pháp mà thếgiới đang áp dụng Liệt sốliệu trong 43 năm, từnăm 1962 đến năm 2004 phản ánh được chế độlũg bằng sông Hồng - Thái Bình. Trong số56 trận lũ đã xảy ra có 17 trận lũnhỏước tại Hà Nội nhỏhơn 10,5 m), 20 trận lũvừa (mực nước tại Hà Nội nhỏhơn và 19 trận lũlớn (mực nước tại Hà Nội lớn hơn 11,5 m), trong đó có các trận lũo các năm 1969, 1971 và 1996. Kinh nghiệm và công cụ đểxây dựng các kịch bản lũthiết kế, mô hình toán mô dòng chảy và vận hành hồchứa của nhóm nghiên cứu đã được hoàn thiện và ao đáng kểtrong những năm gần đây.

Phương pháp mô phỏng là phương pháp được lựa chọn đểxây dựng qui trình

vì những lý do chính sau đây:

Phương pháp mô phỏng là phương pháp mà thếgiới đang áp dụng

Liệt sốliệu trong 43 năm, từnăm 1962 đến năm 2004 phản ánh được chế độlũ

g bằng sông Hồng - Thái Bình. Trong số56 trận lũ đã xảy ra có 17 trận lũnhỏ

ước tại Hà Nội nhỏhơn 10,5 m), 20 trận lũvừa (mực nước tại Hà Nội nhỏhơn

và 19 trận lũlớn (mực nước tại Hà Nội lớn hơn 11,5 m), trong đó có các trận lũ

o các năm 1969, 1971 và 1996.

Kinh nghiệm và công cụ đểxây dựng các kịch bản lũthiết kế, mô hình toán mô

dòng chảy và vận hành hồchứa của nhóm nghiên cứu đã được hoàn thiện và

ao đáng kểtrong những năm gần đây.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY