Điều khiển độ căng của phân tử ADN trong dung môi phi tuyến bằng kìm quang học

1. Lý do chọn đề tài: Kìm quang học đã được Ashkin và đồng nghiệp công bố cách đây hơn ba thập kỷ trong công trình “Khảo sát quang lực gradient ngang tác dụng lên hạt điện môi trong bẫy quang học một chùm tia” [8]. Trong công bố đầu tiên này, Ashkin và cộng sự đã quan sát được áp lực bức xạ và vượt qua được các hiệu ứng nhiệt của ánh sáng nhờ sử dụng các hạt điện môi trong suốt đối với ánh sáng laser, nhúng trong chất lưu trong suốt. Ông cũng phát hiện ra rằng, một chùm laser, hội tụ mạnh có thể sử dụng để giam giữ các hạt điện môi có kích thước nhỏ và điểu khiển chúng trong không gian ba chiều. Chính ông đã đặt tên thánh cho kỹ thuật này là “kìm quang học”. Đến nay, kỹ thuật này thường được gọi là “kìm quang học” hay “bẫy quang học”. Kìm quang học hoạt động dựa vào gradient lớn của điện trường được tạo ra trong vùng gần thắt chùm của chùm tia laser hội tụ mạnh nó sẽ tạo ra lực đủ lớn để bẫy các hạt điện môi trong không gian ba chiều. Để hiểu được bản chất tác dụng của quang lực lên hạt có kích thước lớn hớn nhiều so với nguyên tử ta có thể sử dụng các định luật của cơ học Newton kết hợp với lý thuyết điện từ cổ điển. Biểu thức tính quang lực trong các trường hợp kích thước của hạt lớn hơn hay nhỏ hơn nhiều so với bước sóng ánh sáng laser

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC