Diễn biến giao dịch cổ phiếu của công ty cổ phần đầu tư và phát triển khu công nghiệp sông Đà (sjs)

KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG SÔNG ĐÀ SUDICO 1

Giới thiệu chung 1

Ngành nghề kinh doanh 1

Chiến lược kinh doanh 1

Triển vọng đầu tư 2

PHÂN TÍCH NGÀNH 3

Mối quan hệ với sự phát triển của nền kinh tế 3

Các chính sách ưu đãi 3

Sức cạnh tranh của ngành 3

Công nghệ 3

Thị trường 4

MÔ HÌNH SWOT CỦA SUDICO 6

TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA SUDICO 8

Tình hình tài chính các năm từ 2003 đến 2005 8

Tình hình tài chính năm 2006 11

DIỄN BIẾN GIAO DỊCH CỔ PHIẾU SJS ĐẾN HẾT NGÀY 03/11/2006 14

KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ 18

PHỤ LỤC DANH SÁCH THÀNH VIÊN NHÓM 7 19

MỤC LỤC 20

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY