Dịch tễ học bệnh truyền nhiễm

Không khícó thểlà nơi mầm bệnh tồn tại và làm lan truyền bệnh. Không khí có chứa mầm bệnh là do mầm bệnh dính vào bụi (khi quét dọn chuồng trại, khi cọrửa gia súc,.) hoặc dính vào các bọt nước nhỏkhi động vật kêu, rống hoặc ho, hắt hơi bắn ra. Mầm bệnh dính vào bụi và bọt nước có thể được đưa đi rất xa và xâm nhập qua đường hô hấp đểlây bệnh theo hai phương thức: truyền bệnh bằng giọt và truyền bệnh bằng bụi. Ngoài ra, thường gặp hiện tượng bụi (pha rắn) và giọt (pha lỏng) lơlửng trong không khí (pha khí), gọi là khí dung. Mức độtác hại của khí dung phụthuộc vào độlớn của chúng, vào sốlượng mầm bệnh chứa trong giọt và bụi đó và phụthuộc vào độ ẩm, độnhiệt và sựchuyển động của không khí. Ví dụ, giọt lớn (đường kính trên 10 μm) chứa nhiều mầm bệnh, lâu khô hơn giọt nhỏ, nhưng không tồn tại lâu trong không khí, không đi được xa và không vào sâu trong khí quản được. Trái lại, giọt nhỏ(0,3 - 2 μm) tuy chứa ít mầm bệnh hơn và chóng khô hơn nên mầm bệnh chóng chết, nhưng lại tồn tại lơlửng lâu trong không khí, dịch chuyển được xa và vào được sâu trong các phếquản nhỏ. Vì vậy, sựlan truyền của mầm bệnh thường phụthuộc vào mật độ động vật cảm thụ

Không khícó thểlà nơi mầm bệnh tồn tại và làm lan truyền bệnh. Không khí có

chứa mầm bệnh là do mầm bệnh dính vào bụi (khi quét dọn chuồng trại, khi cọrửa gia

súc,.) hoặc dính vào các bọt nước nhỏkhi động vật kêu, rống hoặc ho, hắt hơi bắn ra.

Mầm bệnh dính vào bụi và bọt nước có thể được đưa đi rất xa và xâm nhập qua đường hô

hấp đểlây bệnh theo hai phương thức: truyền bệnh bằng giọt và truyền bệnh bằng bụi.

Ngoài ra, thường gặp hiện tượng bụi (pha rắn) và giọt (pha lỏng) lơlửng trong không khí

(pha khí), gọi là khí dung. Mức độtác hại của khí dung phụthuộc vào độlớn của chúng,

vào sốlượng mầm bệnh chứa trong giọt và bụi đó và phụthuộc vào độ ẩm, độnhiệt và sự

chuyển động của không khí. Ví dụ, giọt lớn (đường kính trên 10 μm) chứa nhiều mầm

bệnh, lâu khô hơn giọt nhỏ, nhưng không tồn tại lâu trong không khí, không đi được xa

và không vào sâu trong khí quản được. Trái lại, giọt nhỏ(0,3 - 2 μm) tuy chứa ít mầm

bệnh hơn và chóng khô hơn nên mầm bệnh chóng chết, nhưng lại tồn tại lơlửng lâu trong

không khí, dịch chuyển được xa và vào được sâu trong các phếquản nhỏ. Vì vậy, sựlan

truyền của mầm bệnh thường phụthuộc vào mật độ động vật cảm thụ

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY