Đềtéctơ Quang học bằng Bán dẫn

MỤC LỤC I. DẪN NHẬP I.1. Nhắc lại các điểm chính trong tương tác phôtôn-bán dẫn I.1.1 Chuyển dịch điện tửtrong chất bán dẫn I.1.2 Phản xạvà hấp thụphôtôn I.2. Đềtéctơquang học bán dẫn I.2.1. Nguyên lý vận hành cơbản I.2.2 Các đặc trưng chung a) Hiệu suất lượng tử. b) Đáp ứng đặc trưng theo phổ. c) Độnhạy. d) Đáp ứng thời gian. II. CÁC BỘTIẾP GIÁP BÁN DẪN II.1 Bộtiếp giáp p-n a) Bộtiếp giáp p-n ởtrạng thái cân bằng nhiệt động.b) Bộtiếp giáp p-n được phân cực.c) Điện dung chuyển tiếp và điện dung khuếch tán.II.2. Tiếp xúc kim loại-bán dẫn II.2.1. Bộtiếp giáp Schottky a) Bộtiếp giáp Schottky ởtrạng thái cân bằng nhiệt động.b) Bộtiếp giáp Schottky được phân cực.II.2.2. Tiếp xúc thuần trởIII. ĐỀTÉCTƠQUANG HỌC LƯỢNG TỬIII.1 ĐỀTÉCTƠQUANG DẪN ĐIỆN III.1.1 Vận hành của một đềtéctơquang dẫn điện III.1.2 Độkhuếch đại của quang dẫn điện III.1.3 Đáp ứng thời gian III.3 ĐỀTÉCTƠQUANG HỌC DÙNG BỘTIẾP GIÁP III.3.1 Điốt quang p-n a) Vận hành của điốt quang p-n.b) Đáp ứng thời gian. III.3.2 Điốt quang p-i-n III.3.3 Điốt quang dùng hiệu ứng nhân điện a) Vận hành của điốt quang dùng hiệu ứng nhân điện. b) Đáp ứng thời gian. III.3.4 Điốt quang Schottky III.3.5 Điốt quang MSM (Métal-Semiconducteur-Métal) III.3.6 Điốt quang dùng cấu trúc dẫn sóng IV. TIẾNG ỒN TRONG CÁC ĐỀTÉCTƠQUANG HỌC BÁN DẪN IV.1 Giới thiệu tổng quan IV.2 Các nguồn tiếng ồn IV.2.1 Tiếng ồn phôtôn IV.2.2 Tiếng ồn do sựtạo cặp và tái hợp IV.2.3 Tiếng ồn do nhân điện IV.2.4 Tiếng ồn nhiệt IV.2.5 Tiếng ồn 1/f IV.3 Độnhạy đặc trưng IV.3.1 Độnhạy đặc trưng của đềtéctơquang học IV.3.2 Độnhạy đặc trưng của đềtéctơquang dẫn điện IV.3.3 Độnhạy đặc trưng của điốt quang p-i-n IV.3.4 Độnhạy đặc trưng của điốt quang dùng hiệu ứng nhân điện IV.3.5 Đo tín hiệu quang học bằng phép đo trực tiếp với các điốt quang a) Đo tín hiệu quang bằng phép đo trực tiếp với điốt quang p-i-nb) Đo tín hiệu quang bằng phép đo trực tiếp với điốt quang dùng hiệu ứng nhân điệnV. ĐO TÍN HIỆU QUANG HỌC BẰNG PHÉP ĐO KẾT HỢP TÀI LIỆU THAM KHẢO TÓM TẮT

MỤC LỤC

I. DẪN NHẬP

I.1. Nhắc lại các điểm chính trong tương tác phôtôn-bán dẫn

I.1.1 Chuyển dịch điện tửtrong chất bán dẫn

I.1.2 Phản xạvà hấp thụphôtôn

I.2. Đềtéctơquang học bán dẫn

I.2.1. Nguyên lý vận hành cơbản

I.2.2 Các đặc trưng chung

a) Hiệu suất lượng tử.

b) Đáp ứng đặc trưng theo phổ.

c) Độnhạy.

d) Đáp ứng thời gian.

II. CÁC BỘTIẾP GIÁP BÁN DẪN

II.1 Bộtiếp giáp p-n

a) Bộtiếp giáp p-n ởtrạng thái cân bằng nhiệt động.

b) Bộtiếp giáp p-n được phân cực.

c) Điện dung chuyển tiếp và điện dung khuếch tán.

II.2. Tiếp xúc kim loại-bán dẫn

II.2.1. Bộtiếp giáp Schottky

a) Bộtiếp giáp Schottky ởtrạng thái cân bằng nhiệt động.

b) Bộtiếp giáp Schottky được phân cực.

II.2.2. Tiếp xúc thuần trở

III. ĐỀTÉCTƠQUANG HỌC LƯỢNG TỬ

III.1 ĐỀTÉCTƠQUANG DẪN ĐIỆN

III.1.1 Vận hành của một đềtéctơquang dẫn điện

III.1.2 Độkhuếch đại của quang dẫn điện

III.1.3 Đáp ứng thời gian

III.3 ĐỀTÉCTƠQUANG HỌC DÙNG BỘTIẾP GIÁP

III.3.1 Điốt quang p-n

a) Vận hành của điốt quang p-n.

b) Đáp ứng thời gian.

III.3.2 Điốt quang p-i-n

III.3.3 Điốt quang dùng hiệu ứng nhân điện

a) Vận hành của điốt quang dùng hiệu ứng nhân điện.

b) Đáp ứng thời gian.

III.3.4 Điốt quang Schottky

III.3.5 Điốt quang MSM (Métal-Semiconducteur-Métal)

III.3.6 Điốt quang dùng cấu trúc dẫn sóng

IV. TIẾNG ỒN TRONG CÁC ĐỀTÉCTƠQUANG HỌC BÁN DẪN

IV.1 Giới thiệu tổng quan

IV.2 Các nguồn tiếng ồn

IV.2.1 Tiếng ồn phôtôn

IV.2.2 Tiếng ồn do sựtạo cặp và tái hợp

IV.2.3 Tiếng ồn do nhân điện

IV.2.4 Tiếng ồn nhiệt

IV.2.5 Tiếng ồn 1/f

IV.3 Độnhạy đặc trưng

IV.3.1 Độnhạy đặc trưng của đềtéctơquang học

IV.3.2 Độnhạy đặc trưng của đềtéctơquang dẫn điện

IV.3.3 Độnhạy đặc trưng của điốt quang p-i-n

IV.3.4 Độnhạy đặc trưng của điốt quang dùng hiệu ứng nhân điện

IV.3.5 Đo tín hiệu quang học bằng phép đo trực tiếp với các điốt quang

a) Đo tín hiệu quang bằng phép đo trực tiếp với điốt quang p-i-n

b) Đo tín hiệu quang bằng phép đo trực tiếp với điốt quang dùng hiệu ứng nhân điện

V. ĐO TÍN HIỆU QUANG HỌC BẰNG PHÉP ĐO KẾT HỢP

TÀI LIỆU THAM KHẢO TÓM TẮT

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY