Đề xuất các biện pháp khắc phục tình trạng bán thầu trong xây dựng cơ bản

Đề tài nghiên cứu và phát hiện ra một số khe hổng, và những mâu thuẫn còn tồn tại trong các văn bản pháp luật hiện hành về quản lý chất lượng công trình xây dựng dẫn đến những khó khăn trong việc hạn chế và xoá bỏ hiện tượng tiêu cực: bán thầu giữa các nhà thầu xây lắp. Từ đó, đề tài đưa ra các đề xuất khắc phục khe hổng trên nhằm tạo góp ý xây dựng một khung pháp lý hoàn chỉnh hơn trong lĩnh vực xây dựng.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC