Đề thi nhập môn tài chính tiền tệ

ĐỀ 5 Câu 1: NHTM nhận 1 lượng tiền gửi là 12000 tỷ đồng, tỷ lệ dự trữ bắt buộc là 15% , hãy tính lượng tiền gửi mở rộng tối đa và tối thiểu mà NHTM có thể tạo đc? phân tích những điều kiện để NH có thể tạo tiền tối đa? Trong trường hợp nào thì NH tạo tiền tối thiểu? Câu 2 : Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến lượng cung tiền theo cách tính M3? Hệ số nở tiền sẽ thay đổi thế nào nếu công chúng chuyển từ tiền gửi không kì hạn sang tiền gửi có kì hạn? Câu 3 : Trình bày và phân tích ưu và nhược điểm của công cụ tỷ lệ dự trữ bắt buộc? NHTM vay NHTW 70 tỷ đồng và dùng hết số tiền này để mua tín phiếu kho bạc thì MB, Mo, R, MS sẽ thay đổi ntn?

ĐỀ 5

Câu 1: NHTM nhận 1 lượng tiền gửi là 12000 tỷ đồng, tỷ lệ dự trữ bắt buộc là 15% , hãy tính lượng tiền gửi mở rộng tối đa và tối thiểu mà NHTM có thể tạo đc? phân tích những điều kiện để NH có thể tạo tiền tối đa? Trong trường hợp nào thì NH tạo tiền tối thiểu?

Câu 2 : Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến lượng cung tiền theo cách tính M3? Hệ số nở tiền sẽ thay đổi thế nào nếu công chúng chuyển từ tiền gửi không kì hạn sang tiền gửi có kì hạn?

Câu 3 : Trình bày và phân tích ưu và nhược điểm của công cụ tỷ lệ dự trữ bắt buộc? NHTM vay NHTW 70 tỷ đồng và dùng hết số tiền này để mua tín phiếu kho bạc thì MB, Mo, R, MS sẽ thay đổi ntn?

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY