Đề tài Xây dựng và phát triển thương hiệu sản phẩm rượu Vodka tại công ty cổ phần Cồn - Rượu Hà Nội

DANH MỤC BẢNG, ĐỒ THỊ, SƠ ĐỒ, MÔ HÌNH

LỜI MỞ ĐẦU

CHUƠNG I: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẨN CỒN - RƯỢU HÀ NỘI 1

1.1 Sự hình thành, phát triển và đặc điểm kinh tế kỹ thuật chủ yếu 1

1.1.1Thông tin chung về công ty 1

1.1.2.Quá trình ra đời và phát triển của công ty 2

1.1.3. Đặc điểm kinh tế kỹ thuật chủ yếu của doanh nghiệp 4

1.1.4.Môi trường kinh doanh 10_Toc164665585

1.2. Đánh giá tổng quát tình hình hoạt động của công ty 13

1.3.Cơ cấu sản xuất của công ty 15

1.3.1.Bộ phận sản xuất chính 15_Toc164665590

1.3.2.Bộ phận sản xuất phụ trợ 18

1.3.3.Bộ phận phục vụ 18

1.4. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản trị 18

1.4.1.Bộ máy quản trị 18

1.4.2.Các phòng chức năng 18

CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU SẢN PHẨM RƯỢU VODKA Ở CÔNG TY CỔ PHẦN CỒN-RƯỢU HÀ NỘI 20

2.1 Các yếu tố cấu thành thương hiệu sản phẩm rượu Vodka của Công ty 20

2.1.1 Tên thương hiệu 22

2.1.2 Biểu tượng ( logo) 23

2.1.3 Khẩu hiệu ( slogan) 24

2.1.4 Bao bì sản phẩm 25

2.1.5 Kiểu dáng thiết kế 27

2.2. Hoạt động xây dựng và phát triển thương hiệu của công ty 28

2.2.1Định hướng phát triển chung của doanh nghiệp trong những năm tới 28_Toc164665608

2.2.2 Chiến lược đặt nhãn hiệu cho sản phẩm rượu Vodka của Công ty 29

2.2.3 Hoạt động bảo hộ nhãn hiệu hàng hoá cho sản phẩm rượu Vodka 29

2.2.4 Sử dụng Website quảng bá thương hiệu cho sản phẩm Vodka 29

2.2.5Hoạt động Marketing mix– tạo dựng giá trị thương hiệu của công ty 29_Toc164665615

2.3 Nhận định chung về quá trình xây dựng và phát triển thương hiệu sản phẩm rượu Vodka công ty 29

2.3.1 Những thành tựu đạt đựơc 29_Toc164665621

2.3.2 Những vấn đề còn tồn tại 29

2.3.3 Nguyên nhân của những tồn tại 29

CHƯƠNG III: MỘT SỐ ĐỀ XUẤT XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU SẢN PHẨM RƯỢU VODKA 29

3.1 Thành lập phòng Marketing độc lập để quản trị nhãn hiệu 29

3.2 Nâng cao nhận thức về thương hiệu 29

3.3 Tiếp tục phát huy hiệu quả của công tác chống hàng nhái, hàng giả 29

3.4 Quan tâm đến việc thiết kế kiểu dáng và bao bì sản phẩm 29

3.5 Sử dụng Website để xây dựng thương hiệu sản phẩm Vodka Hà nội 29

3.6 Quan tâm hơn đến người tiêu dùng cuối cùng 29

3.7 Áp dụng hệ thống quản lý chất lượng để không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm.63

KẾT LUẬN

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY