Đề tài Xây dựng trung tâm hỗ trợ xúc tiến thương mại điện tử

MỤC LỤC MỤC LỤC .1LỜI GIỚI THIỆU.3NHÓM THỰC HIỆN ĐỀTÀI .5PHẦN I : TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬỞVIỆT NAM VÀ TRÊN THẾGIỚI.6I.1. Một sốkhái niệm cơbản trong TMĐT.6I.2. Tình hình xu hướng sửdụng, truy cập và các ứng dụng phục vụkinh doanh trên Internet.8I.3. Tình hình phát triển TMĐT nói chung trên thếgiới.13I.4. Một sốgiải pháp phát triển TMĐT ởcác nước .17I.4.1. Hoa Kỳ.17I.4.2. Canada .18I.4.3. Nhật Bản.20I.4.4. Trung Quốc.23I.4.5. Tình hình TMĐT tại Hàn Quốc .24I.5. Tình hình thương mại điện tửtại Việt Nam .31I.5.1. Yêu cầu của thực tế.35I.5.2. Tình cần thiết của việc thực hiện đềtài.37PHẦN II: MÔ HÌNH TRUNG TÂM HỖTRỢVÀ XÚC TIẾN TMĐT CỦA THẾGIỚI VÀ KHU VỰC. .39II.1. Mô hình Trung tâm xúc tiến và hỗtrợTMĐT của Phần Lan (Finland) .39II.1.1. Giới thiệu vềE-Finland .39II.1.2. Các dịch vụcủa E-Finland .39II.1.3. Một sốnhận xét cơbản vềE-Finland .40II.2. Mô hình Trung tâm hỗtrợcông nghệTMĐT của Virgnia.40II.2.1. Giới thiệu vềVECTEC.40II.2.2. Các dịch vụcủa VECTEC.41II.2.3. Nhận xét vềVECTEC.42II.3. Mô hình International Center for Electronic Commerce (ICEC) của Hàn Quốc.42II.3.1. Giới thiệu vềICEC.42II.3.2. Mục tiêu và dịch vụcủa ICEC .42II.3.3. Nhận xét vềICEC và hệthống giao dịch TMĐT tại Hàn Quốc .43II.4. Chương trình “Tâm điểm mậu dịch” (của UNCTAD) (UNCTAD Trade Point Programme) .43PHẦN III : ĐỀXUẤT MÔ HÌNH TỔCHỨC HOẠT ĐÔNG CỦA TRUNG TÂM HỖTRỢVÀ XÚC TIẾN TMĐT.50III.1. Mô hình Trung tâm Xúc tiến và HỗtrợTMĐT .50III.1.1. Tại sao cần có Trung tâm Hỗtrợvà Xúc tiến TMĐT ởnước ta.50III.1.2. Mô hình Trung tâm Xúc tiến và HỗtrợTMĐT .52III.2. Các giải pháp kỹthuật.58III.2.1. Mô hình hệthống mạng của Trung tâm Hỗtrợvà Xúc tiến TMĐT.58III.2.2. Giải pháp kỹthuật kết nối.59III.3. Các công nghệcần có đểxây dựng hệthống Thương mại điện tử.61PHẦN IV : NGHIÊN CỨU, LỰA CHỌN, QUẢNG BÁ, TƯVẤN VỀKỸTHUẬT VÀ CÔNG NGHỆHỖTRỢTMĐT. .66IV.1. Một sốcác kết quảnghiên cứu vềgiải pháp xây dựng TMĐT dành cho các doanh nghiệp .66IV.1.1. Giải pháp vận dụng Linux, các công cụmởvà một vài thành phần thương mại.66IV.1.2. Giải pháp vận dụng các sản phẩm của Microsoft và một vài thành phần thương mại dành cho các doanh nghiệp.72PHẦN V : KẾT QUẢTRIỂN KHAI THỬNGHIỆM WEBSITE VÀ ĐÀO TẠO NÂNG CAO NHẬN THỨC CHO CÁC DOANH NGHIỆP .75V.1. MỘT SỐKẾT QUẢTHỬNGHIỆM THỰC TẾQUA MẠNG ECOM .75 V.2. Một sốcác kết quảnghiên cứu vềxây dựng bài giảng trực tuyến .80V.2.1. E-learning là gì ? .80V.2.2. Tại sao E-Learning cần cho doanh nghiệp? .80V.2.3. Lợi ích của E-Learning .81V.2.4. Kiến trúc hệthống Đào Tạo Trực Tuyến .82V.2.5. Tính Năng HệThống.82V.2.6. Yêu cầu hệthống .84V.2.7. Thực thi E-Learning.84III.1. Kết luận .85IV.2. Đềxuất và kiến nghị.87

MỤC LỤC

MỤC LỤC .1

LỜI GIỚI THIỆU.3

NHÓM THỰC HIỆN ĐỀTÀI .5

PHẦN I : TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

ỞVIỆT NAM VÀ TRÊN THẾGIỚI.6

I.1. Một sốkhái niệm cơbản trong TMĐT.6

I.2. Tình hình xu hướng sửdụng, truy cập và các ứng dụng phục vụkinh doanh trên Internet.8

I.3. Tình hình phát triển TMĐT nói chung trên thếgiới.13

I.4. Một sốgiải pháp phát triển TMĐT ởcác nước .17

I.4.1. Hoa Kỳ.17

I.4.2. Canada .18

I.4.3. Nhật Bản.20

I.4.4. Trung Quốc.23

I.4.5. Tình hình TMĐT tại Hàn Quốc .24

I.5. Tình hình thương mại điện tửtại Việt Nam .31

I.5.1. Yêu cầu của thực tế.35

I.5.2. Tình cần thiết của việc thực hiện đềtài.37

PHẦN II: MÔ HÌNH TRUNG TÂM HỖTRỢVÀ XÚC TIẾN TMĐT

CỦA THẾGIỚI VÀ KHU VỰC. .39

II.1. Mô hình Trung tâm xúc tiến và hỗtrợTMĐT của Phần Lan (Finland) .39

II.1.1. Giới thiệu vềE-Finland .39

II.1.2. Các dịch vụcủa E-Finland .39

II.1.3. Một sốnhận xét cơbản vềE-Finland .40

II.2. Mô hình Trung tâm hỗtrợcông nghệTMĐT của Virgnia.40

II.2.1. Giới thiệu vềVECTEC.40

II.2.2. Các dịch vụcủa VECTEC.41

II.2.3. Nhận xét vềVECTEC.42

II.3. Mô hình International Center for Electronic Commerce (ICEC) của Hàn Quốc.42

II.3.1. Giới thiệu vềICEC.42

II.3.2. Mục tiêu và dịch vụcủa ICEC .42

II.3.3. Nhận xét vềICEC và hệthống giao dịch TMĐT tại Hàn Quốc .43

II.4. Chương trình “Tâm điểm mậu dịch” (của UNCTAD) (UNCTAD Trade Point Programme) .43

PHẦN III : ĐỀXUẤT MÔ HÌNH TỔCHỨC HOẠT ĐÔNG CỦA

TRUNG TÂM HỖTRỢVÀ XÚC TIẾN TMĐT.50

III.1. Mô hình Trung tâm Xúc tiến và HỗtrợTMĐT .50

III.1.1. Tại sao cần có Trung tâm Hỗtrợvà Xúc tiến TMĐT ởnước ta.50

III.1.2. Mô hình Trung tâm Xúc tiến và HỗtrợTMĐT .52

III.2. Các giải pháp kỹthuật.58

III.2.1. Mô hình hệthống mạng của Trung tâm Hỗtrợvà Xúc tiến TMĐT.58

III.2.2. Giải pháp kỹthuật kết nối.59

III.3. Các công nghệcần có đểxây dựng hệthống Thương mại điện tử.61

PHẦN IV : NGHIÊN CỨU, LỰA CHỌN, QUẢNG BÁ, TƯVẤN VỀKỸTHUẬT

VÀ CÔNG NGHỆHỖTRỢTMĐT. .66

IV.1. Một sốcác kết quảnghiên cứu vềgiải pháp xây dựng TMĐT dành cho các doanh nghiệp .66

IV.1.1. Giải pháp vận dụng Linux, các công cụmởvà một vài thành phần thương mại.66

IV.1.2. Giải pháp vận dụng các sản phẩm của Microsoft và một vài thành phần thương mại dành cho

các doanh nghiệp.72

PHẦN V : KẾT QUẢTRIỂN KHAI THỬNGHIỆM WEBSITE VÀ ĐÀO TẠO

NÂNG CAO NHẬN THỨC CHO CÁC DOANH NGHIỆP .75

V.1. MỘT SỐKẾT QUẢTHỬNGHIỆM THỰC TẾQUA MẠNG ECOM .75

V.2. Một sốcác kết quảnghiên cứu vềxây dựng bài giảng trực tuyến .80

V.2.1. E-learning là gì ? .80

V.2.2. Tại sao E-Learning cần cho doanh nghiệp? .80

V.2.3. Lợi ích của E-Learning .81

V.2.4. Kiến trúc hệthống Đào Tạo Trực Tuyến .82

V.2.5. Tính Năng HệThống.82

V.2.6. Yêu cầu hệthống .84

V.2.7. Thực thi E-Learning.84

III.1. Kết luận .85

IV.2. Đềxuất và kiến nghị.87

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY