Đề tài Xây dựng mô hình văn hoá doanh nghiệp

Mục lụcLỜI MỞ ĐẦU 1Chương 1. 3Lý luận chung về Văn hoá doanh nghiệp 31.Một số khái niệm 31.1. Văn hoá 31.2. Văn hoá doanh nghiệp 41.3. Văn hóa ứng xử trong doanh nghiệp 62.Vai trò của văn hóa doanh nghiệp: 92.1. Vai trò của văn hóa doanh nghiêp 102.1.1. Vai trò của văn hóa doanh nghiệp trong hoạt động quản lý 112.1.2. Vai trò của văn hóa doanh nghiệp đối với hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp 143. Nội dung thực hiện văn hóa doanh nghiệp: 184. Phương pháp đánh giá nội dung thực hiện: 195. Một số mô hình văn hóa doanh nghiệp tiêu biểu: 195.1. Mô hình văn hóa gia đình 195.2. Mô hình tháp Eiffel 225.3. Mô hình văn hóa tên lửa dẫn đường 245.4. Mô hình văn hóa lò ấp trứng 26Chương 2. 29Thực trạng và văn hóa doanh nghiệp hiện nay 291. Các vấn đề xây dựng văn hóa doanh nghiệp trên thế giới 292. Thực trạng văn hóa ở các doanh nghiệp Việt Nam 303. Nghiên cứu mô hình văn hóa ở công ty máy tính Dell và công ty sữa Vinamilk 323.1. Nghiên cứu mô hình văn hóa ở công ty máy tính Dell 323.1.1. Cơ hội và hiểm họa 323.1.2. Giải pháp 323.1.3. Kết quả 353.1.4. Một số bài học 353.2. Nghiên cứu mô hình văn hóa ở công ty sữa Vinamilk 363.2.1. Những quá trình và cấu trúc hữu hình của doanh nghiệp 363.2.2. Những giá trị được tuyên bố 383.2.3. Những quan niệm chung 384. Những khó khăn cần phải giải quyết khi xây dựng văn hóa doanh nghiệp cho các doanh nghiệp Việt Nam: 394.1. Văn hóa của các doanh nghiệp Việt Nam 394.1.1. Vấn đề con người. 404.1.2. Khả năng thích ứng 414.1.3. Tác phong làm việc. 414.1.4. Bộ máy quản lý. 424.1.5. Quản lý nhân sự. 434.2. Việt Nam nhận định về tầm quan trọng của văn hoá doanh nghiệp. 444.3. Những thuận lợi và khó khăn của nước ta khi tạo dựng văn hoá doanh nghiệp . 46Chương 3. 49Giải pháp xây dựng mô hình văn hóa doanh nghiệp phù hợp với Việt Nam 49Lời kết 56

Mục lục

LỜI MỞ ĐẦU 1

Chương 1. 3

Lý luận chung về Văn hoá doanh nghiệp 3

1.Một số khái niệm 3

1.1. Văn hoá 3

1.2. Văn hoá doanh nghiệp 4

1.3. Văn hóa ứng xử trong doanh nghiệp 6

2.Vai trò của văn hóa doanh nghiệp: 9

2.1. Vai trò của văn hóa doanh nghiêp 10

2.1.1. Vai trò của văn hóa doanh nghiệp trong hoạt động quản lý 11

2.1.2. Vai trò của văn hóa doanh nghiệp đối với hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp 14

3. Nội dung thực hiện văn hóa doanh nghiệp: 18

4. Phương pháp đánh giá nội dung thực hiện: 19

5. Một số mô hình văn hóa doanh nghiệp tiêu biểu: 19

5.1. Mô hình văn hóa gia đình 19

5.2. Mô hình tháp Eiffel 22

5.3. Mô hình văn hóa tên lửa dẫn đường 24

5.4. Mô hình văn hóa lò ấp trứng 26

Chương 2. 29

Thực trạng và văn hóa doanh nghiệp hiện nay 29

1. Các vấn đề xây dựng văn hóa doanh nghiệp trên thế giới 29

2. Thực trạng văn hóa ở các doanh nghiệp Việt Nam 30

3. Nghiên cứu mô hình văn hóa ở công ty máy tính Dell và công ty sữa Vinamilk 32

3.1. Nghiên cứu mô hình văn hóa ở công ty máy tính Dell 32

3.1.1. Cơ hội và hiểm họa 32

3.1.2. Giải pháp 32

3.1.3. Kết quả 35

3.1.4. Một số bài học 35

3.2. Nghiên cứu mô hình văn hóa ở công ty sữa Vinamilk 36

3.2.1. Những quá trình và cấu trúc hữu hình của doanh nghiệp 36

3.2.2. Những giá trị được tuyên bố 38

3.2.3. Những quan niệm chung 38

4. Những khó khăn cần phải giải quyết khi xây dựng văn hóa doanh nghiệp cho các doanh nghiệp Việt Nam: 39

4.1. Văn hóa của các doanh nghiệp Việt Nam 39

4.1.1. Vấn đề con người. 40

4.1.2. Khả năng thích ứng 41

4.1.3. Tác phong làm việc. 41

4.1.4. Bộ máy quản lý. 42

4.1.5. Quản lý nhân sự. 43

4.2. Việt Nam nhận định về tầm quan trọng của văn hoá doanh nghiệp. 44

4.3. Những thuận lợi và khó khăn của nước ta khi tạo dựng văn hoá doanh nghiệp . 46

Chương 3. 49

Giải pháp xây dựng mô hình văn hóa doanh nghiệp phù hợp với Việt Nam 49

Lời kết 56

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY