Đề tài Xây dựng mô hình giáo cụ cho bộ môn thiết kế và bảo mật hệ thống mạng

Mục lụcLỜI MỞ ĐẦU .11. Giới thiệu: .21.1 Khái niệm: .21.2 Lịch sử hình thành: .31.3 Ứng dụng .31.3.1 Thực tế: .31.3.2 Ứng dụng vào đề tài: .51.4 Mục tiêu và hướng phát triển của đồ án: .62. Thiết kế: .72.1 Thiết kế tổng thể: .72.2 Quản lý Website: .82.3 Quản lý người dùng: .92.4 Quản lý khóa học (cua học): . 102.5 Các đối tượng: . 112.5.1 Các đối tượng chính: . 112.5.2 Các đối tượng khác: . 122.6 Các chức năng chính: . 122.6.1 Chức năng của khóa học:. 122.6.2 Chức năng quản lý: . 132.6.3 Chức năng khác: . 132.7 Cơ sở dữ liệu: . 133. Cài đặt: . 143.1 Cài đặt mới 1 website trên mã nguồn Moodle: . 143.1.1 Chuẩn bị: . 143.1.2 Cài đặt: . 143.2 Giao diện chính của chương trình: . 193.3 Các chức năng: . 20 3.3.1 Thêm một khóa học: . 203.3.2 Phân quyền trên Moodle: . 253.3.3 Các module chính: . 263.4 Quản lý: . 383.4.1 Quản lý thành viên: . 383.4.2 Khóa học: . 393.4.3 Điểm số: . 403.4.4 Location: . 403.4.5 Language: . 403.4.6 Module: . 413.4.7 Security: . 413.4.8 Hình thức trình bày: . 413.4.9 Các mục khác: . 42KẾT LUẬN . 43- Những yêu cầu đã đạt được: . 43- Ưu điểm: . 43- Khuyết điểm: . 43- Khả năng ứng dụng: . 44- Hướng phát triển: . 44TÀI LIỆU THAM KHẢO . 45PHỤ LỤC . 46Nhập câu hỏi cho đề thi bằng Hot-potatoes: . 46Sử dụng camtasia để quay lại bài học: . 48

Mục lục

LỜI MỞ ĐẦU .1

1. Giới thiệu: .2

1.1 Khái niệm: .2

1.2 Lịch sử hình thành: .3

1.3 Ứng dụng .3

1.3.1 Thực tế: .3

1.3.2 Ứng dụng vào đề tài: .5

1.4 Mục tiêu và hướng phát triển của đồ án: .6

2. Thiết kế: .7

2.1 Thiết kế tổng thể: .7

2.2 Quản lý Website: .8

2.3 Quản lý người dùng: .9

2.4 Quản lý khóa học (cua học): . 10

2.5 Các đối tượng: . 11

2.5.1 Các đối tượng chính: . 11

2.5.2 Các đối tượng khác: . 12

2.6 Các chức năng chính: . 12

2.6.1 Chức năng của khóa học:. 12

2.6.2 Chức năng quản lý: . 13

2.6.3 Chức năng khác: . 13

2.7 Cơ sở dữ liệu: . 13

3. Cài đặt: . 14

3.1 Cài đặt mới 1 website trên mã nguồn Moodle: . 14

3.1.1 Chuẩn bị: . 14

3.1.2 Cài đặt: . 14

3.2 Giao diện chính của chương trình: . 19

3.3 Các chức năng: . 20

3.3.1 Thêm một khóa học: . 20

3.3.2 Phân quyền trên Moodle: . 25

3.3.3 Các module chính: . 26

3.4 Quản lý: . 38

3.4.1 Quản lý thành viên: . 38

3.4.2 Khóa học: . 39

3.4.3 Điểm số: . 40

3.4.4 Location: . 40

3.4.5 Language: . 40

3.4.6 Module: . 41

3.4.7 Security: . 41

3.4.8 Hình thức trình bày: . 41

3.4.9 Các mục khác: . 42

KẾT LUẬN . 43

- Những yêu cầu đã đạt được: . 43

- Ưu điểm: . 43

- Khuyết điểm: . 43

- Khả năng ứng dụng: . 44

- Hướng phát triển: . 44

TÀI LIỆU THAM KHẢO . 45

PHỤ LỤC . 46

Nhập câu hỏi cho đề thi bằng Hot-potatoes: . 46

Sử dụng camtasia để quay lại bài học: . 48

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY