Đề tài Xây dựng hệ thống kiểm toán nội bộ trong các tổ chức tín dụng

MỤC LỤC

Trang

Lời mở đầu 1

Nội dung 3

I- Khái quát chung. 3

1- Khái niệm Kiểm toán nội bộ. 3

2. Kiểm toán nội bộ trong các tổ chức kinh tế. 3

2.1. Sự hình thành và phát triển Kiểm toán nội bộ. 3

2.2. Vai trò của kiểm toán nội bộ đối với sự phát triển của các tổ chức kinh tế trong nền kinh tế. 5

3. Kiểm toán nội bộ trong các Tổ chức tín dụng. 7

4. Các yêu cầu đối với Kiểm toán nội bộ của các Tổ chức tín dụng. 8

4.1. Điều kiện để Kiểm toán nội bộ hoạt động. 8

4.2. Nhiệm vụ của kiểm toán nội bộ. 9

4.3. Những nguyên tắc đối với Kiểm toán nội bộ. 9

4.4. Việc thực hiện Kiểm toán nội bộ. 9

4.5. Quy mô của trách nhiệm kiểm toán 10

4.6. Hồ sơ công tác. 10

4.7. Nghĩa vụ báo cáo. 10

4.8. Xử lý các thiếu sót được phát hiện. 10

II. Hệ thống Kiểm toán nội bộ của các Tổ chức tín dụng. 10

1. Khái niệm hệ thống Kiểm toán nội bộ trong các Tổ chức tín dụng. 10

2. Cơ sở. 11

3. Yêu cầu về việc xây dựng hệ thống Kiểm toán nội bộ của các tổ chức tín dụng. 12

3.1. Trách nhiệm của Ban giám đốc. 12

3.2. Nhiệm vụ của kiểm toán nội bộ. 13

3.3. Các nguyên tắc cơ bản đối với Kiểm toán nội bộ. 14

3.4. Thực hiện kiểm toán. 16

3.5. Uỷ nhiệm nhiệm vụ kiểm toán nội bộ cho các kiểm toán viên bên ngoài thực hiện. 18

3.6. Kiểm toán nội bộ tập đoàn. 19

4. Về quy chế tổ chức và hoạt động kiểm tra, kiểm toán nội bộ trong các tổ chức tín dụng tại Việt Nam. 20

Kết luận 24

Tài liệu tham khảo 26

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY