Đề tài Xây dựng chương trình Quản lý thư viện

MỤC LỤC

NỘI DUNG

Trang

Phần I : Mở đầu 1

Phần II : Nội dung 2

Chương I : Giới thiệu về ngôn ngữ lập trình Visual Basic 6.0 2

I. Thuộc tính, phương thức và sự kiện 3

1. Lập trình hướng đối tượng 3

2. Thuộc tính 3

3. Phương thức 4

4. Sự kiện 5

II. Thiết kế giao diện 6

1. Form 6

2. Toolsbox 7

3. Properties Windows 8

4. Project Explorer 9

III. Viết lệnh cho các đối tượng 9

1. Biến 9

2. Các kiểu dữ liệu 10

IV. Điều khiển luồng chương trình 11

Chương II : Phân tích thiết kế hệ thống 14

I. Khái quát chung về hệ thống thông tin thư viện 14

1. Tổ chức của đa số hệ thống thư viện hiện nay 14

2. Hướng phát triển của hệ thống thư viện hiện đại 15

II. Thực thi của đề tài 15

III. Phân tích thiết kế hệ thống 17

1. Đánh giá yêu cầu 17

2. Phân tích chi tiết 17

3. Thiết kế logic 18

4. Sơ đồ chức năng 22

IV. Giới thiệu chương trình 22

Phần III : Kết luận 31

Phần IV : Phụ lục 32

Mục lục 37

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY