Đề tài Việt Nam tham gia WTO và các hiệp định thương mại tự do (FTA): hàm ý đối với xuất khẩu hàng dệt may

MỤC LỤC I. Giới thiệu chung 44II. Cam kết thương mại của Việt Nam về dệt may trong các hiệp định thương mại 55A. WTO và các hiệp định có thể ảnh hưởng đến hoạt động của ngành dệt may 55B. Cam kết thuế quan của một số thị trường chính 1010C. Quyền lợi và nghĩa vụ cam kết của ngành dệt may Việt Nam 1212III. Xuất khẩu hàng dệt may: Hiện trạng và triển vọng 1515A. Xuất khẩu hàng dệt may và vai trò trong thời gian qua, đặc biệt từ khi gia nhập WTO 1515B. Một số phân tích đối với ngành dệt may của Việt Nam 1818C. Tiếp cận các thị trường xuất khẩu chính trong thời gian tới 2121D. Đánh giá về tiềm năng xuất khẩu hàng dệt may của Việt Nam 2424E. Vai trò của Chính phủ và Hiệp hội trong quá trình phát triển ngành dệt may nói chung và xúc tiến xuất khẩu hàng dệt may nói riêng 27271. Các biện pháp chung 27272. Các biện pháp trong bối cảnh khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế toàn cầu 3030IV. Các vấn đề đối với xuất khẩu dệt may của Việt Nam 3131V. Kết luận và khuyến nghị 3737A. Kết luận 3737B. Khuyến nghị 3838C. Đề xuất một số chương trình hành động 4141Tài liệu tham khảo 4443

MỤC LỤC

I. Giới thiệu chung 44

II. Cam kết thương mại của Việt Nam về dệt may trong các hiệp định thương mại 55

A. WTO và các hiệp định có thể ảnh hưởng đến hoạt động của ngành dệt may 55

B. Cam kết thuế quan của một số thị trường chính 1010

C. Quyền lợi và nghĩa vụ cam kết của ngành dệt may Việt Nam 1212

III. Xuất khẩu hàng dệt may: Hiện trạng và triển vọng 1515

A. Xuất khẩu hàng dệt may và vai trò trong thời gian qua, đặc biệt từ khi gia nhập WTO 1515

B. Một số phân tích đối với ngành dệt may của Việt Nam 1818

C. Tiếp cận các thị trường xuất khẩu chính trong thời gian tới 2121

D. Đánh giá về tiềm năng xuất khẩu hàng dệt may của Việt Nam 2424

E. Vai trò của Chính phủ và Hiệp hội trong quá trình phát triển ngành dệt may nói chung và xúc tiến xuất khẩu hàng dệt may nói riêng 2727

1. Các biện pháp chung 2727

2. Các biện pháp trong bối cảnh khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế toàn cầu 3030

IV. Các vấn đề đối với xuất khẩu dệt may của Việt Nam 3131

V. Kết luận và khuyến nghị 3737

A. Kết luận 3737

B. Khuyến nghị 3838

C. Đề xuất một số chương trình hành động 4141

Tài liệu tham khảo 4443

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY