Đề tài Văn học 8X Trung Quốc ở Việt Nam

MỤC LỤC TÓM TẮT CÔNG TRÌNH . 1MỞ ĐẦU1. Lý do chọn đề tài:. .32. Lịch sử vấn đề:. .33. Mục tiêu của đề tài:. .44. Phương pháp nghiên cứu:. .4 CHƯƠNG 1: KHÁI QUÁT VỀ VĂN HỌC 8X TRUNG QUỐC1.1 Khái niệm văn học 8X – Trung Quốc.61.1.1 Khái niệm thuật ngữ 8x: . .61.1.2 Văn học 8X Trung Quốc: . 6 1.2 Quá trình hình thành dòng văn học 8X Trung Quốc.71.2.1 Hoàn cảnh xuất hiện:.71.2.1.1 Bối cảnh văn học: . . .71.2.1.2 Bối cảnh xã hội: . . 91.2.2 Sự vận động của dòng văn học 8X Trung Quốc:.101.2.2.1 Giai đoạn manh nha: 101.2.2.2 Giai đoạn văn chương 8X nở rộ trên văn đàn Trung Quốc: .101.2.2.3 Giai đoạn định hình: .11 CHƯƠNG 2: CÁC TÁC GIẢ VÀ TÁC PHẨM VĂN HỌC 8X TRUNG QUỐC ĐÃ ĐƯỢC GIỚI THIỆU Ở VIỆT NAM2.1 Giới thiệu các tác giả với các tác phẩm tiêu biểu được dịch và xuất bản ở Việt Nam .132.1.1 Các nhà văn 8X Trung Quốc và tác phẩm tiêu biểu:.132.1.1.1 Nhà văn 8X Quách Kính Minh: .142.1.1.2 Nhà văn Trương Duyệt Nhiên: . .182.1.1.3 Nhà văn 8X Xuân Thụ và tác phẩm Búp bê Bắc Kinh: . .222.1.1.4 Nhà văn mạng Tào Đình – Bảo Thê: . .232.1.2 Đánh giá chung về giá trị văn học của các tác phẩm văn học 8X Trung Quốc:.252.1.2.1 Giá trị nội dung: . .252.1.2.2 Giá trị nghệ thuật: . 25 2.2 Tìm hiểu những đặc điểm chính trong sáng tác của các tác giả 8X Trung Quốc.262.2.1 Cảm hứng chính là tư tưởng “lánh loại” (linglei) - khác người:.262.2.1.1 Tìm hiểu khái niệm mới “Lánh loại” (Linglei-另类): . .262.2.1.2 Văn học "linglei": .272.2.1.3 Biểu hiện của tư tưởng này trong tác phẩm của các nhà văn 8X: . .282.2.2 Sự phá cách trong phong cách và nghệ thuật sáng tác so với dòng văn học truyền thống Trung Quốc:.362.2.2.1 Về phong cách sáng tác: . .362.2.2.2 Về nghệ thuật sáng tác: 38 2.2.3 Chủ đề chính trong sáng tác của các nhà văn 8X Trung Quốc :.402.2.4 Phương tiện xuất bản:.41 CHƯƠNG 3: VĂN HỌC 8X TRUNG QUỐC VỚI VĂN HỌC 8X VIỆT NAM3.1 Văn học 8X Trung Quốc với độc giả Việt Nam .433.1.1 Quá trình tiếp nhận văn học 8X Trung Quốc ở Việt Nam:.433.1.1.1 Giai đoạn làm quen với các tác phẩm 8X: 433.1.1.2 Giai đoạn văn học 8X Trung Quốc được tiếp nhận: . .443.1.1.3 Vai trò quan trọng của các dịch giả trẻ trong việc giới thiệu dòng văn học 8X Trung Quốc ở Việt Nam: . .453.1.2 Đánh giá của độc giả Việt Nam về văn học 8X Trung Quốc:.46 3.2 Văn học 8X Trung Quốc với sáng tác văn học trẻ, văn học 8X Việt Nam.493.2.1 Những điểm tương đồng:.493.2.1.1 Chủ đề sáng tác: .493.2.1.2 Phong cách: .503.2.1.3 Ngôn ngữ: 513.2.1.4 Phương tiện quảng bá: .513.2.2 Những điểm dị biệt:.52 KẾT LUẬN: .54 PHỤ LỤCDANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO . .1BIỂU ĐỒ KHẢO SÁT 4

MỤC LỤC

TÓM TẮT CÔNG TRÌNH . 1

MỞ ĐẦU

1. Lý do chọn đề tài:. .3

2. Lịch sử vấn đề:. .3

3. Mục tiêu của đề tài:. .4

4. Phương pháp nghiên cứu:. .4

CHƯƠNG 1: KHÁI QUÁT VỀ VĂN HỌC 8X TRUNG QUỐC

1.1 Khái niệm văn học 8X – Trung Quốc.6

1.1.1 Khái niệm thuật ngữ 8x: . .6

1.1.2 Văn học 8X Trung Quốc: . 6

1.2 Quá trình hình thành dòng văn học 8X Trung Quốc.7

1.2.1 Hoàn cảnh xuất hiện:.7

1.2.1.1 Bối cảnh văn học: . . .7

1.2.1.2 Bối cảnh xã hội: . . 9

1.2.2 Sự vận động của dòng văn học 8X Trung Quốc:.10

1.2.2.1 Giai đoạn manh nha: 10

1.2.2.2 Giai đoạn văn chương 8X nở rộ trên văn đàn Trung Quốc: .10

1.2.2.3 Giai đoạn định hình: .11

CHƯƠNG 2: CÁC TÁC GIẢ VÀ TÁC PHẨM VĂN HỌC 8X TRUNG QUỐC ĐÃ ĐƯỢC GIỚI THIỆU Ở VIỆT NAM

2.1 Giới thiệu các tác giả với các tác phẩm tiêu biểu được dịch và xuất bản ở Việt Nam .13

2.1.1 Các nhà văn 8X Trung Quốc và tác phẩm tiêu biểu:.13

2.1.1.1 Nhà văn 8X Quách Kính Minh: .14

2.1.1.2 Nhà văn Trương Duyệt Nhiên: . .18

2.1.1.3 Nhà văn 8X Xuân Thụ và tác phẩm Búp bê Bắc Kinh: . .22

2.1.1.4 Nhà văn mạng Tào Đình – Bảo Thê: . .23

2.1.2 Đánh giá chung về giá trị văn học của các tác phẩm văn học 8X Trung Quốc:.25

2.1.2.1 Giá trị nội dung: . .25

2.1.2.2 Giá trị nghệ thuật: . 25

2.2 Tìm hiểu những đặc điểm chính trong sáng tác của các tác giả 8X Trung Quốc.26

2.2.1 Cảm hứng chính là tư tưởng “lánh loại” (linglei) - khác người:.26

2.2.1.1 Tìm hiểu khái niệm mới “Lánh loại” (Linglei-

): . .26

2.2.1.2 Văn học "linglei": .27

2.2.1.3 Biểu hiện của tư tưởng này trong tác phẩm của các nhà văn 8X: . .28

2.2.2 Sự phá cách trong phong cách và nghệ thuật sáng tác so với dòng văn học truyền thống Trung Quốc:.36

2.2.2.1 Về phong cách sáng tác: . .36

2.2.2.2 Về nghệ thuật sáng tác: 38

2.2.3 Chủ đề chính trong sáng tác của các nhà văn 8X Trung Quốc :.40

2.2.4 Phương tiện xuất bản:.41

CHƯƠNG 3: VĂN HỌC 8X TRUNG QUỐC VỚI VĂN HỌC 8X VIỆT NAM

3.1 Văn học 8X Trung Quốc với độc giả Việt Nam .43

3.1.1 Quá trình tiếp nhận văn học 8X Trung Quốc ở Việt Nam:.43

3.1.1.1 Giai đoạn làm quen với các tác phẩm 8X: 43

3.1.1.2 Giai đoạn văn học 8X Trung Quốc được tiếp nhận: . .44

3.1.1.3 Vai trò quan trọng của các dịch giả trẻ trong việc giới thiệu dòng văn học 8X Trung Quốc ở Việt Nam: . .45

3.1.2 Đánh giá của độc giả Việt Nam về văn học 8X Trung Quốc:.46

3.2 Văn học 8X Trung Quốc với sáng tác văn học trẻ, văn học 8X Việt Nam.49

3.2.1 Những điểm tương đồng:.49

3.2.1.1 Chủ đề sáng tác: .49

3.2.1.2 Phong cách: .50

3.2.1.3 Ngôn ngữ: 51

3.2.1.4 Phương tiện quảng bá: .51

3.2.2 Những điểm dị biệt:.52

KẾT LUẬN: .54

PHỤ LỤC

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO . .1

BIỂU ĐỒ KHẢO SÁT 4

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY