Đề tài Vận dụng phương pháp phân tích dãy số thời gian vào phân tích tình hình hoạt động của công ty cổ phần bibica từ năm 2003 - 2007

PHẦN I – MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ DÃY SỐ THỜI GIAN

1. Khái Niệm Về Dãy Số Thời Gian

2. Cấu Tạo Của Dãy Số Thời Gian

3. Yêu Cầu Khi Xây Dựng Một Dãy Số Thời Gian

4. Phân Loại Dãy Số Thời Gian

PHẦN II- VẬN DỤNG PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH DÃY SÔ THỜI GIAN VÀO PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẤN BIBICA TỪ NĂM 2003-2007

I-TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY BIBICA

1. Quá Trình Hình Thành Và Phát Triển Công Ty

2. Các Chỉ Tiêu Thống Kê

II-VẬN DỤNG PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH DÃY SỐ THỜI GIAN VÀO PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY BIBICA

1. PHÂN TÍCH BIẾN ĐỘNG CỦA HIỆN TƯỢNG QUA THỜI GIAN

1.1 Mức Bình Quân Theo Thời Gian

1.2 Lượng Tăng (Hoặc Giảm ) Tuyệt Đối

1.3 Tốc Độ Phát Triển

1.4 Tốc Độ Tăng (Hoặc Giảm)

1.5 Giá Trị Tuyệt Đối 1% Của Tốc Độ Tăng( Hoặc Giảm )Liên Hoàn

2. BIỂU HIỆN XU HƯỚNG BIẾN ĐỘNG CỦA HIỆN TƯỢNG QUA THỜI GIAN

2.1 Mở Rộng Khoảng Cách Thời Gian

2.2 Dãy Số Bình Quân Trượt

2.3 Hàm Xu Thế

2.4 Biểu Hiện Biến Động Thời Vụ

3. PHÂN TÍCH CÁC THÀNH PHẦN CỦA DÃY SỐ THỜI GIAN

3.1 Phân Tích Các Thành Phần Theo Kết Hợp Cộng

3.2 Phân Tích Các Thành Phần Theo Kết Hợp Nhân

III- DỰ BÁO KẾT QUẢ KINH DOANH CỦA CÔNG TY TRONG THỜI GIAN TỚI

1. Dự Báo Dựa Vào Lượng Tăng (hoặc Giảm ) Tuyệt Đối Bình Quân

2. Dự Báo Dựa Vào Tốc Độ Phát Triển Bình Quân

3. Dự Báo Dựa Vào Hàm Xu Thế Và Biến Động Thời Vụ

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY