Đề tài Vận dụng nghiệp vụ thị trường mở để thực hiện chính sách tièn tệ ở Việt Nam

NộI DUNG

LỜI NÓI ĐẦU

PHẦNI. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ NGHIỆP VỤ THỊ TRƯỜNG MỞ

I. Khái niệm, lịch sử và mục đích nghiên cứu NVTTM

1.Khái niệm

2.Lịch sử ra đời

3. Mục tiêu nghiên cứu của NVTTM

II. Các nhân tố tác động của NVTTM

1. Tác động vào dự trữ của hệ thống ngân hàng

2. Tác động đến lãi suất

III. Tác động đến lãi suất Hoạt động của NVTTM

1. Phân loại hoạt động của NVTTM

2. Phương thức hoạt động của NVTTM

3. Hàng hóa trao đổi trên thị trường mở bao gồm

4. Chủ thể tham gia thị trường mở

5. Các ưu, nhược điểm của thị trường mở

PHẦN II:

KINH NGHIỆM CỦA CÁC NƯỚC VÀ SỰ CẦN THIẾT CÓ THỂ RÚT RA ÁP DỤNG VÀO NGHIỆP VỤ THỊ TRƯỜNG MỞ Ở VIỆT NAM

I. Kinh nghiệm nghiệp thị trường mở ở một số nước.

1.Các nước phát triển

2. Các nước đang phát triển.

1. Những bài học kinh nghiệm từ các nước có thể áp dụng vào bài học kinh nghiệm của Việt Nam

2. Nghiệp vụ thị trường mở trong việc điều hành chính sách tiền tệ của NHNN Việt nam .

a. Thực trạng sử dụng chính sách tiền tệ trong thời gian qua.

b. kế hoạch phát triển và hoàn thiện thị trường tiền tệ của Việt nam trong thời gian tới.

c. Vai trò của nghiệp vụ thị trường mở.

PHẦN III:

VẬN DỤNG NGHIỆP VỤ THỊ TRƯỜNG MỞ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ Ở VIỆT NAM.

1.Đánh giá khả năng phát huy hiệu quả của NHTW ở Việt nam.

2. Chiến lược CSTT ở Việt nam trong thời gian tới.

3. Giai đoạn hoàn thiện nghiệp vụ thị trường mở ở Việt nam

4.Phương thức giao dịch

KẾT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY