Đề tài Vận dụng một nội dung triết học để nghiên cứu một hiện tượng thực tế

MỤC LỤC

Trang

MỞ ĐẦU 1

NỘI DUNG 3

1. Nhận thức chung 3

1.1 Phương thức sản xuất 3

1.2 Lực lượng sản xuất 3

1.3 Quan hệ sản xuất 4

1.4 Quy luật về sự phù hợp của quan hệ sản xuất với tính chất và trình độ của lực lượng sản xuất 8

2. Nhận thức chung về quá trình công nghiệp hóa- hiện đại hóa 12

2.1 Khái niệm công nghiệp hóa, hiện đại hóa 12

2.2 Tác dụng của công nghiệp hóa, hiện đại hóa 12

2.3 Nội dung cơ bản của công nghiệp hóa, hiện đại hóa 13

2.3.1 Trang bị kỹ thuật và công nghệ theo hướng hiện đại trong các ngành của nền kinh tế quốc dân 13

2.3.2 Xây dựng cơ cấu kinh tế hợp lý và phân công lại lao động xã hội 14

3. Vấn đề đổi mới quan hệ sản xuất dẫn đến phát triển lực lượng sản xuất trong quá trình công nghiệp hóa- hiện đại hóa ở Việt Nam 16

KẾT LUẬN 23

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY