Đề tài Vấn đề tiếp nhận Tỳ bà hành tại Việt Nam

Thơ Đường ở Việt Nam, ít nhiều đều tạo nên những ý hướng khác nhau trong việc diễn giải các điển tích, điển cố và ý thơ trong bài. Việc chú thích này, chúng tôi đã đề cập đến khi nói về Tỳ bà hành trong sách giáo khoa phổ thông và trong các tuyển tập thơ Đường. Ở đây, chúng tôi tiếp tục đề cập đến công việc này của những người nghiên cứu trên các tài liệu khoa học. Có những bài thơ rất ngắn nhưng cuộc tranh luận về câu chữ của nó thì hoàn toàn ngược lại, chẳng hạn như bài Phong Kiều dạ bạc của Trương Kế. Bài thơ chỉ vẻn vẹn có bốn câu thất ngôn, thế nhưng nó “chẳng những gây dư luận xôn xao dư luận ở nước Việt Nam ta mà cũng từng gây xôn xao dư luận cả ngàn đời ngay chính tại nơi nó sinh ra” . Riêng câu thơ thứ hai “Giang phong ngư hỏa đối sầu miên” tạo ra nhiều cách diễn giải khác nhau. Có người cho rằng: các đối tượng trong câu này là những địa danh, có người lại cho rằng “giang phong” là cây phong bên bờ sông, “ngư hỏa” là ánh lửa chài , “sầu miên” là giấc ngủ dài hay mối sầu dằng dặc. Như vậy, có thể thấy rằng việc diễn giải các điển tích, điển cố và ý thơ trong thơ Đường nhiều khi rất phức tạp, là cả một vấn đề với các nhà nghiên cứu. Tuy nhiên, vớì Tỳ bà hành của Bạch Cư Dị, tuy là một tác phẩm lớn nhưng sự tranh luận về nghĩa của câu chữ thì không phải là nhiều.

Thơ Đường ở Việt Nam, ít nhiều đều tạo nên những ý hướng khác nhau trong việc diễn giải các điển tích, điển cố và ý thơ trong bài. Việc chú thích này, chúng tôi đã đề cập đến khi nói về Tỳ bà hành trong sách giáo khoa phổ thông và trong các tuyển tập thơ Đường. Ở đây, chúng tôi tiếp tục đề cập đến công việc này của những người nghiên cứu trên các tài liệu khoa học. Có những bài thơ rất ngắn nhưng cuộc tranh luận về câu chữ của nó thì hoàn toàn ngược lại, chẳng hạn như bài Phong Kiều dạ bạc của Trương Kế. Bài thơ chỉ vẻn vẹn có bốn câu thất ngôn, thế nhưng nó “chẳng những gây dư luận xôn xao dư luận ở nước Việt Nam ta mà cũng từng gây xôn xao dư luận cả ngàn đời ngay chính tại nơi nó sinh ra” . Riêng câu thơ thứ hai “Giang phong ngư hỏa đối sầu miên” tạo ra nhiều cách diễn giải khác nhau. Có người cho rằng: các đối tượng trong câu này là những địa danh, có người lại cho rằng “giang phong” là cây phong bên bờ sông, “ngư hỏa” là ánh lửa chài , “sầu miên” là giấc ngủ dài hay mối sầu dằng dặc. Như vậy, có thể thấy rằng việc diễn giải các điển tích, điển cố và ý thơ trong thơ Đường nhiều khi rất phức tạp, là cả một vấn đề với các nhà nghiên cứu. Tuy nhiên, vớì Tỳ bà hành của Bạch Cư Dị, tuy là một tác phẩm lớn nhưng sự tranh luận về nghĩa của câu chữ thì không phải là nhiều.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY