Đề tài Vấn đề phát triển kinh tế tư nhân trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 1

NỘI DUNG CHI TIẾT 2

I. LÝ LUẬN: SỰ CẦN THIẾT KHÁCH QUAN PHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂN TRONG ĐIỀU KIỆN HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ Ở NƯỚC TA. 2

1. Bản chất kinh tế tư nhân. 2

1.1. Các bộ phận của kinh tế tư nhân. 2

1.2. Ưu điểm của khu vực kinh tế tư nhân. 3

1.3. Hạn chế của kinh tế tư nhân. 3

2. Vai trò tác dụng to lớn của kinh tế tư nhân. 3

3. Sự cần thiết khách quan phát triển kinh tế tư nhân. 4

II. THỰC TRẠNG CỦA KINH TẾ TƯ NHÂN Ở NƯỚC TA. 5

1. Sự phát triển về số lượng trong khu vực kinh tế tư nhân. 5

2. Vốn cho khu vực kinh tế tư nhân. 6

2.1. Vấn đề tiếp cận vốn ngân hàng của khu vực kinh tế tư nhân. 6

2.2. Quy mô về lao động 8

2.3. Trình độ, tay nghề lao động và quản lý 8

2.4. Hiệu quả của khu vực kinh tế tư nhân 8

3. Đánh giá chung về khu vực kinh tế tư nhân 9

III. CÁC GIẢI PHÁP NHẰM PHÁT TRIỂN KHU VỰC KINH TẾ TƯ NHÂN 11

1. Nhóm giải pháp "Khởi sự kinh doanh" 12

1.1. Chiến lược quốc gia phát triển các ngành nghề phù hợp với nhu cầu thị trường. 12

1.2. Chính sách hỗ trợ vốn kinh doanh 12

1.3. Phát triển hiệp hội SMES nhằm đưa chương trình đào tạo "Khởi sự doanh nghiệp" đến tất cả những người dân có nhu cầu: 12

1.5. Giảm tải những phiền hà trong các thủ tục thành lập doanh nghiệp. 13

2. Nhóm các giải pháp phát triển hoạt động kinh doanh trong khu vực kinh tế tư nhân. 14

2.1. Thông tin thị trường. 14

2.2. Hỗ trợ vốn để mở rộng và phát triển quy mô sản xuất kinh doanh. 14

2.3. Khuyến khích các doanh nghiệp tư nhân này có trình độ sản xuất 15

3. Một số giải pháp về tín dụng để khu vực kinh tế tư nhân phát triển, phát huy vai trò tích cực trong nền kinh tế nước ta 15

KẾT LUẬN 17

TÀI LIỆU THAM KHẢO 18

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY