Đề tài Vấn đề mại dâm và cái nhìn của sinh viên công tác xã hội

Trong quá trình thực hiện đề tài để thu thập thông tin cho bào báo cáo chúng tôi đã làm một cuộc kảo sát nhỏ trong phạm vi sinh viên khoa công tác xã hội trương đaị học khoa hoc xã hội và nhân văn nhăm tìm hiểu xem sinh viên công tác xã hội hiểu gì về mại dâm và suy nghĩ ý kiến của họ để khắc phục vấn đề này.Chúng tôi làm một phiéu điều tra gồm15 câu hỏi trong đó có 12 câu trả lời theo hình thửc trắc nghiệm trả lời lụa chịn phương án mà bạn cảm thấy hợp lí nhất.Với 3 câu hỏi mở chúng tôi để các bạn sinh viên có thể phát biểu những suy nghĩ riêng của bạn thân mình về vấn đề mại dâm và đưa ra biện pháp khắc phục tình trạng trên.

Trong quá trình thực hiện đề tài để thu thập thông tin cho bào báo cáo chúng tôi đã làm một cuộc kảo sát nhỏ trong phạm vi sinh viên khoa công tác xã hội trương đaị học khoa hoc xã hội và nhân văn nhăm tìm hiểu xem sinh viên công tác xã hội hiểu gì về mại dâm và suy nghĩ ý kiến của họ để khắc phục vấn đề này.

Chúng tôi làm một phiéu điều tra gồm15 câu hỏi trong đó có 12 câu trả lời theo hình thửc trắc nghiệm trả lời lụa chịn phương án mà bạn cảm thấy hợp lí nhất.Với 3 câu hỏi mở chúng tôi để các bạn sinh viên có thể phát biểu những suy nghĩ riêng của bạn thân mình về vấn đề mại dâm và đưa ra biện pháp khắc phục tình trạng trên.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY