Đề tài Vấn đề hạch toán kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương với việc nâng cao hiệu quả sử dụng người lao động tại công ty cổ phần truyền thông Sara

MỤC LỤCLời mở đầu 1CHƯƠNG I. Cơ sở lý luận về hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương trong các doanh nghiệp 3I. Tổ chức hạch toán tiền lương: 31. Nguồn gốc, bản chất của tiền lương: 32. Qũy tiền lương và thành phần của qũy tiền lương: 33. Các hình thức trả lương trong doanh nghiệp (chế độ tiền lương) 3a. Hình thức trả lương theo thời gian 3b. Hình thức trả lương theo sản phẩm 4c. Lương khoán 64. Nội dung hạch toán tiền lương: 6a. Nhiệm vụ hạch toán tiền lương trong doanh nghiệp: 6b. Tài khoản sử dụng: 7c. Trình tự và phương pháp hạch toán: 7II. Tổ chức hạch toán BHXH, BHYT, KPCĐ: 91. Khái niệm, nhiệm vụ hạch toán BHXH, BHYT, KPCĐ: 92. Sự hình thành và sử dụng qũy BHXH, BHYT, KPCĐ: 103. Nội dung hạch toán: 10III. Hạch toán các khoản thu nhập khác của người lao động: 12IV. Chứng từ , sổ sách dùng để hạch toán tiền lương, BHXH, BHYT, KPCĐ: 131. Chứng từ dùng để hạch toán: 13a. Bảng chấm công 13b. Bảng thanh toán tiền lương 14c. Phiếu nghỉ hưởng bảo hiểm xã hội 15d. Bảng thanh toán bảo hiểm xã hội 15e. Bảng thanh toán tiền thưởng 15f. Phiếu xác nhận sản phẩm hoặc công việc hoàn thành 16g. Phiếu báo làm thêm giờ 16h. Hợp đồng giao khoán: 16i. Biên bản điều tra tai nạn lao động 162. Sổ sách dùng để hạch toán: 17CHƯƠNG II: Thực trạng hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty CP Truyền Thông Sara 21I. Đặc điểm kinh tế, kỹ thuật của Công ty ảnh hưởng đến công tác kế toán: 211. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty: 212. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý 233. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán: 27II. Thực trạng lao động, phân phối tiền lương tại Công ty: 291. Các loại lao động trong công ty 292. Các hình thức trả lương hiện nay ở công ty: 293. Thực trạng phân phối tiền lương tại Công ty trong ba năm gần đây: 29III. Hạch toán tiền lương chính sách: 31IV. Hạch toán tiền lương khoán: 34V. Hạch toán BHXH phải trả cho người lao động và các khoản tiền thưởng, trợ cấp cho người lao động: 37VI. Hạch toán các khoản trích theo lương 381. Trích lập các quỹ BHXH, BHYT, KPCĐ 382. Các tài khoản sử dụng để hạch toán các khoản trích theo lương 383. Hạch toán các khoản trích theo lương : 39VII.Trình tự hạch toán lương: (Lương chính sách và lương khoán) 421. Tính ra tiền lương phải trả CNV 422. Tạm ứng lương 43CHƯƠNG III Phương hướng hoàn thiện tiền lương với việc nâng cao hiệu quả sử dụng lao động 50I. Đánh giá chung về tình hình hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương 501. Ưu điểm 512. Nhược điểm: 51II. Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán tiền lương tại Cổ Phần Truyền Thông Sara 521. Tạo nguồn tiền lương 522. Xây dựng và thực hiện các hình thức trả lương hợp lý 533. Công tác ghi sổ kế toán cần chi tiết và kịp thời hơn nữa 544. Tổ chức tốt công tác phân tích tình hình sử dụng quỹ lương 55III. Phương hướng nâng cao hiệu quả sử dụng lao động: 55Kết luận 57Danh mục tài liệu tham khảo 58

MỤC LỤC

Lời mở đầu 1

CHƯƠNG I. Cơ sở lý luận về hạch toán tiền lương

và các khoản trích theo lương trong các doanh nghiệp 3

I. Tổ chức hạch toán tiền lương: 3

1. Nguồn gốc, bản chất của tiền lương: 3

2. Qũy tiền lương và thành phần của qũy tiền lương: 3

3. Các hình thức trả lương trong doanh nghiệp (chế độ tiền lương) 3

a. Hình thức trả lương theo thời gian 3

b. Hình thức trả lương theo sản phẩm 4

c. Lương khoán 6

4. Nội dung hạch toán tiền lương: 6

a. Nhiệm vụ hạch toán tiền lương trong doanh nghiệp: 6

b. Tài khoản sử dụng: 7

c. Trình tự và phương pháp hạch toán: 7

II. Tổ chức hạch toán BHXH, BHYT, KPCĐ: 9

1. Khái niệm, nhiệm vụ hạch toán BHXH, BHYT, KPCĐ: 9

2. Sự hình thành và sử dụng qũy BHXH, BHYT, KPCĐ: 10

3. Nội dung hạch toán: 10

III. Hạch toán các khoản thu nhập khác của người lao động: 12

IV. Chứng từ , sổ sách dùng để hạch toán tiền lương,

BHXH, BHYT, KPCĐ: 13

1. Chứng từ dùng để hạch toán: 13

a. Bảng chấm công 13

b. Bảng thanh toán tiền lương 14

c. Phiếu nghỉ hưởng bảo hiểm xã hội 15

d. Bảng thanh toán bảo hiểm xã hội 15

e. Bảng thanh toán tiền thưởng 15

f. Phiếu xác nhận sản phẩm hoặc công việc hoàn thành 16

g. Phiếu báo làm thêm giờ 16

h. Hợp đồng giao khoán: 16

i. Biên bản điều tra tai nạn lao động 16

2. Sổ sách dùng để hạch toán: 17

CHƯƠNG II: Thực trạng hạch toán tiền lương và

các khoản trích theo lương tại Công ty CP Truyền Thông Sara 21

I. Đặc điểm kinh tế, kỹ thuật của Công ty

ảnh hưởng đến công tác kế toán: 21

1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty: 21

2. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý 23

3. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán: 27

II. Thực trạng lao động, phân phối tiền lương tại Công ty: 29

1. Các loại lao động trong công ty 29

2. Các hình thức trả lương hiện nay ở công ty: 29

3. Thực trạng phân phối tiền lương tại Công ty trong ba năm gần đây: 29

III. Hạch toán tiền lương chính sách: 31

IV. Hạch toán tiền lương khoán: 34

V. Hạch toán BHXH phải trả cho người lao động

và các khoản tiền thưởng, trợ cấp cho người lao động: 37

VI. Hạch toán các khoản trích theo lương 38

1. Trích lập các quỹ BHXH, BHYT, KPCĐ 38

2. Các tài khoản sử dụng để hạch toán các khoản trích theo lương 38

3. Hạch toán các khoản trích theo lương : 39

VII.Trình tự hạch toán lương: (Lương chính sách và lương khoán) 42

1. Tính ra tiền lương phải trả CNV 42

2. Tạm ứng lương 43

CHƯƠNG III

Phương hướng hoàn thiện tiền lương

với việc nâng cao hiệu quả sử dụng lao động 50

I. Đánh giá chung về tình hình hạch toán tiền lương

và các khoản trích theo lương 50

1. Ưu điểm 51

2. Nhược điểm: 51

II. Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán tiền lương

tại Cổ Phần Truyền Thông Sara 52

1. Tạo nguồn tiền lương 52

2. Xây dựng và thực hiện các hình thức trả lương hợp lý 53

3. Công tác ghi sổ kế toán cần chi tiết và kịp thời hơn nữa 54

4. Tổ chức tốt công tác phân tích tình hình sử dụng quỹ lương 55

III. Phương hướng nâng cao hiệu quả sử dụng lao động: 55

Kết luận 57

Danh mục tài liệu tham khảo 58

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY