Đề tài Vai trò kinh tế của Nhà nước Việt Nam trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa

Lời nói đầu Tr 1

Nội dung 3

I. Sự cần thiết khách quan của vai trò kinh tế của Nhà nước 3

1. Lịch sử ra đời và vai trò của nhà nước 3

2. Tính tất yếu khách quan của việc xuất hiện vai trò kinh tế của Nhà nước 7

II. Sự hình thành cơ chế quản lý kinh tế mới ở Việt Nam 9

1. Cơ chế quản lý cũ của Việt Nam 9

2. Cơ chế thị trường và việc tận dụng vào Việt Nam 10

III. Vai trò kinh tế của Nhà nước Việt Nam trong cơ chế mới 15

1. Nội dung của cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa 15

2. Mục tiêu và các chức năng của quản lý vĩ mô nền kinh tế của Nhà nước Việt Nam 16

3. Các công cụ Nhà nước sử dụng trong quản lí kinh tế vĩ mô. 20

4. Thực trạng quản lí Nhà nước về kinh tế ở nước ta hiện nay. 21

5. Giải pháp cơ bản để tăng cường vai trò kinh tế của Nhà nước Việt Nam 22

Kết luận 28

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY