Đề tài Vai trò kinh tế của Nhà nước trong nền kinh tế thị trường ở nước ta hiện nay

MỤC LỤCPhần I: Đặt vấn đề 1Phần II: Giải quyết vấn đề 2I. Vai trò kinh tế của Nhà nước và tính tất yếu khách quan về vai trò quản lý vĩ mô của Nhà nước đối với nền kinh tế. 21. Vai trò của Nhà nước nói chung trong lịch sử. 22. Tính tất yếu khách quan quản lý vĩ mô của Nhà nước đối với nền kinh tế. 3II. Vai trò kinh tế của Nhà nước trong nền kinh tế thị trường. 8III. Thực trạng nền kinh tế nước ta. 10IV. Mục tiêu và chức năng quản lý vĩ mô của Nhà nước. 131. Các mục tiêu quản lý vĩ mô của Nhà nước. 132. Chức năng quản lý vĩ mô nền kinh tế của nước ta. 143. Vai trò của Nhà nước Việt Nam trong thời kỳ chuyển nền kinh tế sang vận hành theo cơ chế thị trường. 17V. Một số giải pháp cơ bản nhằm đổi mới và tăng cường vai trò kinh tế của Nhà nước ta hiện nay. 181. Xác định mục tiêu, chiến lược phát triển kinh tế xã hội phù hợp với đặc điểm kinh tế xã hội ở nước ta và bối cảnh quốc tế hiện nay. 192. Tăng trưởng kinh tế và điều kiện đảm bảo tăng trưởng cao và bền vững. 193. Đổi mới cơ chế quản lý và sắp xếp lại các doanh nghiệp Nhà nước tránh hai khuynh hướng. 204. Xây dựng hệ thống pháp luật hoàn chỉnh, đồng bộ. 205. Cải cách hành chỉnh gắn liền với đổi mới kinh tế. 21Phần III. Kết thúc vấn đề 22Tài liệu tham khảo 23

MỤC LỤC

Phần I: Đặt vấn đề 1

Phần II: Giải quyết vấn đề 2

I. Vai trò kinh tế của Nhà nước và tính tất yếu khách quan về vai trò quản lý vĩ mô của Nhà nước đối với nền kinh tế. 2

1. Vai trò của Nhà nước nói chung trong lịch sử. 2

2. Tính tất yếu khách quan quản lý vĩ mô của Nhà nước đối với nền kinh tế. 3

II. Vai trò kinh tế của Nhà nước trong nền kinh tế thị trường. 8

III. Thực trạng nền kinh tế nước ta. 10

IV. Mục tiêu và chức năng quản lý vĩ mô của Nhà nước. 13

1. Các mục tiêu quản lý vĩ mô của Nhà nước. 13

2. Chức năng quản lý vĩ mô nền kinh tế của nước ta. 14

3. Vai trò của Nhà nước Việt Nam trong thời kỳ chuyển nền kinh tế sang vận hành theo cơ chế thị trường. 17

V. Một số giải pháp cơ bản nhằm đổi mới và tăng cường vai trò kinh tế của Nhà nước ta hiện nay. 18

1. Xác định mục tiêu, chiến lược phát triển kinh tế xã hội phù hợp với đặc điểm kinh tế xã hội ở nước ta và bối cảnh quốc tế hiện nay. 19

2. Tăng trưởng kinh tế và điều kiện đảm bảo tăng trưởng cao và bền vững. 19

3. Đổi mới cơ chế quản lý và sắp xếp lại các doanh nghiệp Nhà nước tránh hai khuynh hướng. 20

4. Xây dựng hệ thống pháp luật hoàn chỉnh, đồng bộ. 20

5. Cải cách hành chỉnh gắn liền với đổi mới kinh tế. 21

Phần III. Kết thúc vấn đề 22

Tài liệu tham khảo 23

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY