Đề tài Vai trò của vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài với phát triển kinh tế Việt Nam

Lời nói đầu

Chương 1 / Lý luận chung về đầu tư trực tiếp nước ngoài ( FDI )

I / Khái niệm và bản chất của FDI

1/ Khái niệm

2/ Bản chất của FDI

II / Các đặc điểm và vai trò của FDI với các nước đang phát triển

1/ Đặc điểm của FDI ở các nước đang phát triển

2/ Cai trò của FDI với các nước đang phát triển

Chương 2 / Đánh giá tác động của FDI đối với sự phát triển kinh tế ở Việt Nam

I / Cơ cấu sử dụng vốn FDI tại Việt Nam trong những năm qua

1/ Đầu tư trực tiếp nước ngoài theo ngành

2/ Đầu tư trực tiếp nước ngoài theo nước đầu tư

3/ Đầu tư trực tiếp nước ngoài theo địa phương

II / Tác động của FDI đến kinh tế Việt Nam

1/ FDI góp phần quan trọng vào việc bổ sung nguồn vốn đầu tư trong nước và gia tăng tỷ lệ tích luỹ của nền kinh tế

2/ Tác động của FDI đến tăng trưởng GDP của Việt Nam

3/ Tác động của FDI đến chuyển dịch cơ cấu kinh tế

4/ Tác động của FDI đến chuyển giao công nghệ , nâng cao trình độ kỹ thuật của nền sản xuất trong nước

5/ Tác động của FDi đến hoạt động xuất nhập khẩu , mở cửa thị trường , hội nhập kinh tế khu vực và thế giới

6/ Tác động của FDI đến việc giải quyết công ăn việc làm cho người lao động trong nước

Chương 3 / Một số giải pháp nhằm tăng cường hiệu quả sử dụng vốn FDi tại Việt Nam

I / Xu hướng thay đổi cơ cấu sử dụng vốn FDI và một số tồn tại trong quá trình sử dụng vốn FDI tại Việt Nam

1/ Xu hướng thay đổi cơ cấu sử dụng vốn FDI

2/ Một số tồn tại trong sử dụng FDI tại Việt Nam

II / Các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả của FDI trong thời gian tới

1/ Các biện pháp trước mắt

2/ Các biện pháp lâu dài

Kết luận

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY