Đề tài Ứng dụng mô hình Toán diễn toán lũ lưu vực sông Vệ trạm An Chỉ

Mục lục Mở đầu 6Chương 1. Tổng quan các phương pháp mô hình hoá quá trình hình thành dòng chảy từ mưa trên bề mặt lưu vực 81.1. Phân loại các mô hình mô phỏng quá trình hình thành dòng chảy sông 81.2. Mô hình thuỷ động lực học 131.3. Các mô hình nhận thức 191.4. Một số kết quả ứng dụng mô hình toán thuỷ văn ở Việt Nam 26Chương 2. Cơ sở lý thuyết của phương pháp SCS và mô hình sóng động học một chiều phương pháp phần Tử hữu hạn 282.1. Phương pháp SCS 292.2. Phát triển phương pháp SCS 312.3. Phương pháp phần tử hữu hạn 342.4. Nhận xét về khả năng sử dụng mô hình 41Chương 3. Hiệu chỉnh phương pháp SCS và áp dụng mô hình sóng động học một chiều phương pháp phần tử hữu hạn để mô phỏng lũ và đánh giá ảnh hưởngcủa việc sử dụng đất trên lưu vực sông vệ – trạm an chỉ 433.1. Điều kiện địa lý tự nhiên lưu vực sông Vệ ư trạm An Chỉ 433.2. Mô phỏng lũ trên lưu vực sông Vệ trạm An Chỉ bằng mô hình sóng động học một chiều phương pháp phần tửhữu hạn và SCS 503.3. Hiệu chỉnh công thức tính mưa hiệu quả trong phương pháp SCS trên lưu vực sông Vệ – trạm An Chỉ 583.4. Khảo sát ảnh hưởng của việc sử dụng đất trên lưu vực sông Vệ – Trạm An Chỉ đến dòng chảylũ qua một số kịch bản 60kết luận 65tài liệu tham khảo 67Các phụ lục 71

Mục lục

Mở đầu 6

Chương 1. Tổng quan các phương pháp mô hình hoá quá trình

hình thành dòng chảy từ mưa trên bề mặt lưu vực 8

1.1. Phân loại các mô hình mô phỏng quá trình hình thành dòng chảy sông 8

1.2. Mô hình thuỷ động lực học 13

1.3. Các mô hình nhận thức 19

1.4. Một số kết quả ứng dụng mô hình toán thuỷ văn ở Việt Nam 26

Chương 2. Cơ sở lý thuyết của phương pháp SCS và mô hình sóng

động học một chiều phương pháp phần Tử hữu hạn 28

2.1. Phương pháp SCS 29

2.2. Phát triển phương pháp SCS 31

2.3. Phương pháp phần tử hữu hạn 34

2.4. Nhận xét về khả năng sử dụng mô hình 41

Chương 3. Hiệu chỉnh phương pháp SCS và áp dụng mô hình sóng

động học một chiều phương pháp phần tử hữu hạn để mô phỏng

lũ và đánh giá ảnh hưởngcủa việc sử dụng đất trên lưu vực

sông vệ – trạm an chỉ 43

3.1. Điều kiện địa lý tự nhiên lưu vực sông Vệ ư trạm An Chỉ 43

3.2. Mô phỏng lũ trên lưu vực sông Vệ trạm An Chỉ bằng mô hình sóng

động học một chiều phương pháp phần tửhữu hạn và SCS 50

3.3. Hiệu chỉnh công thức tính mưa hiệu quả trong phương pháp SCS trên

lưu vực sông Vệ – trạm An Chỉ 58

3.4. Khảo sát ảnh hưởng của việc sử dụng đất trên lưu vực sông Vệ –

Trạm An Chỉ đến dòng chảylũ qua một số kịch bản 60

kết luận 65

tài liệu tham khảo 67

Các phụ lục 71

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY