Đề tài Từ điển đa ngôn ngữ trên PocketPC ( ML Dict)

Mục l ụcLời cảm ơn.5I. Giới thiệ u .61. Tác giả .62. Chương trình ML Dict .63. Giới thiệ u chức năng.7 Chức năng tra từ, phát âm .7 Chức năng thêm/bớt từ đi ển .7 Chức năng ghi nhớ từ vừa tra: .7 Chức năng dị ch văn bản .7 Chức năng trợ giúp .7 Các tùy chọn .8 Lưu cấu hình cho phiên làm vi ệc sau. .8II. Hướng dẫn sử dụng: .81. Sử dụng me nus: .81.1. Me nu Từ Đi ể n: .81.2. Me nu Tùy Chỉnh .91.3. Me nu Công Cụ .91.4. Me nu Trợ Giúp .92. Hướng dẫn tra từ. .103. Tạo các file dữ li ệ u cho từ đi ển. .11Lưu ý: .114. Cài thê m từ đi ể n .125. Gỡ bớt từ đi ể n .12 6. Tra từ online .137. Trợ giúp .137.1. Giới thiệ u chương trình: .137.2. Hướng dẫn sử dụng: .13III. Các kỹ thuật cài đặt .141. Tổ chức dữ li ệ u .14a. Đánh giá .14b. Giải pháp. .152. Cách thức tra từ .163. Cách thức xử lý v ấn đ ề load danh sách .16a. Đánh giá. .16b. Giải pháp .174. Me nu động.18a. Ý tưởng.18b. Giải pháp. .185. Đối sánh chuỗi, tìm ki ế m .19a. Đánh giá .19b. Giải pháp. .196. Phát âm .207. Tra hình minh họa.21a. Phân tích. .21b. Kế t quả thực hi ệ n. .218. Dịch văn bản online .23a. Phân tích. .23b. Kế t quả thực hi ệ n . .23IV. Những hạn ch ế và đ ề xuất giải pháp .24 1. Khởi động chậm .242. Phát âm không chuẩn.24V. Những chức năng chưa thực hi ện được .251. Thiế u chứ c năng thêm, xóa, s ửa .25a. Những trở ngại khi thê m từ .25b. Những trở ngại khi xóa từ .26c. Những trở ngại khi sửa từ .272. Thiế u chứ c năng Click and See: .27VI. Tài liệ u tham khảo .281. Bài giảng chuyê n đ ề CNPM 1 – Lập Trình Hi ệ n Đại .282. Bài viế t v ề s ản phẩm sp dict .283. Phát âm(trở về).284. Lớp Ope nFileDialogEX. .285. Dịch văn bản online .296. Hướng dẫn thao tác với hastable .29VII. Lời kết .29

Mục l ục

Lời cảm ơn.5

I. Giới thiệ u .6

1. Tác giả .6

2. Chương trình ML Dict .6

3. Giới thiệ u chức năng.7

 Chức năng tra từ, phát âm .7

 Chức năng thêm/bớt từ đi ển .7

 Chức năng ghi nhớ từ vừa tra: .7

 Chức năng dị ch văn bản .7

 Chức năng trợ giúp .7

 Các tùy chọn .8

 Lưu cấu hình cho phiên làm vi ệc sau. .8

II. Hướng dẫn sử dụng: .8

1. Sử dụng me nus: .8

1.1. Me nu Từ Đi ể n: .8

1.2. Me nu Tùy Chỉnh .9

1.3. Me nu Công Cụ .9

1.4. Me nu Trợ Giúp .9

2. Hướng dẫn tra từ. .10

3. Tạo các file dữ li ệ u cho từ đi ển. .11

Lưu ý: .11

4. Cài thê m từ đi ể n .12

5. Gỡ bớt từ đi ể n .12

6. Tra từ online .13

7. Trợ giúp .13

7.1. Giới thiệ u chương trình: .13

7.2. Hướng dẫn sử dụng: .13

III. Các kỹ thuật cài đặt .14

1. Tổ chức dữ li ệ u .14

a. Đánh giá .14

b. Giải pháp. .15

2. Cách thức tra từ .16

3. Cách thức xử lý v ấn đ ề load danh sách .16

a. Đánh giá. .16

b. Giải pháp .17

4. Me nu động.18

a. Ý tưởng.18

b. Giải pháp. .18

5. Đối sánh chuỗi, tìm ki ế m .19

a. Đánh giá .19

b. Giải pháp. .19

6. Phát âm .20

7. Tra hình minh họa.21

a. Phân tích. .21

b. Kế t quả thực hi ệ n. .21

8. Dịch văn bản online .23

a. Phân tích. .23

b. Kế t quả thực hi ệ n . .23

IV. Những hạn ch ế và đ ề xuất giải pháp .24

1. Khởi động chậm .24

2. Phát âm không chuẩn.24

V. Những chức năng chưa thực hi ện được .25

1. Thiế u chứ c năng thêm, xóa, s ửa .25

a. Những trở ngại khi thê m từ .25

b. Những trở ngại khi xóa từ .26

c. Những trở ngại khi sửa từ .27

2. Thiế u chứ c năng Click and See: .27

VI. Tài liệ u tham khảo .28

1. Bài giảng chuyê n đ ề CNPM 1 – Lập Trình Hi ệ n Đại .28

2. Bài viế t v ề s ản phẩm sp dict .28

3. Phát âm

(trở về)

.28

4. Lớp Ope nFileDialogEX. .28

5. Dịch văn bản online .29

6. Hướng dẫn thao tác với hastable .29

VII. Lời kết .29

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY