Đề tài Tổng quan về thông tin di động

MỤC LỤC CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ THÔNG TIN DI ĐỘNG TẾ BÀO 11. Sự phát triển của các dịch vụ tế bào 12. Cấu trúc cơ bản của mạng tế bào 2CHƯƠNG II: PHƯƠNG PHÁP TRUY NHẬP KÊNH TRONG THÔNG TIN DI ĐỘNG 51. Kỹ thuật ghép kênh (Multiplexing) 52. FDMA 53. TDMA 64. CDMA 75. So sánh các công nghệ FDMA, TDMA với CDMA ứng dụng trong thông tin di động tế bào 11CHƯƠNG III: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ AMPS 151. Giới thiệu chung 152. So sánh một số các thông số giữa các hệ thống analog 16CHƯƠNG IV: CẤU TRÚC MẠNG GSM 171. Cấu trúc mạng GSM 172. Hệ thống GSM 182.1. Hệ thống con chuyển mạch (SS) 192.2. Trạm di dộng (MS) 202.3. Hệ thống con BSS 212.4. Hệ thống khai thác và hỗ trợ (OSS) 223. Cấu trúc địa lý của mạng 234. Mô hình tham chiếu OSI 245. Các đặc trưng của GSM 26CHƯƠNG V: MẠNG VMS - MOBIFONE 301. Khái quát chung 302. Chương trình phát triển dịch vụ hệ thống thông tin di động 313. Các dịch vụ giá trị gia tăng hiện đang được cung cấp cho thuê bao MobiFone và Mobicard 324. Cấu trúc Cell và tần số 34

MỤC LỤC

CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ THÔNG TIN DI ĐỘNG TẾ BÀO 1

1. Sự phát triển của các dịch vụ tế bào 1

2. Cấu trúc cơ bản của mạng tế bào 2

CHƯƠNG II: PHƯƠNG PHÁP TRUY NHẬP KÊNH TRONG THÔNG TIN DI ĐỘNG 5

1. Kỹ thuật ghép kênh (Multiplexing) 5

2. FDMA 5

3. TDMA 6

4. CDMA 7

5. So sánh các công nghệ FDMA, TDMA với CDMA ứng dụng trong thông tin di động tế bào 11

CHƯƠNG III: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ AMPS 15

1. Giới thiệu chung 15

2. So sánh một số các thông số giữa các hệ thống analog 16

CHƯƠNG IV: CẤU TRÚC MẠNG GSM 17

1. Cấu trúc mạng GSM 17

2. Hệ thống GSM 18

2.1. Hệ thống con chuyển mạch (SS) 19

2.2. Trạm di dộng (MS) 20

2.3. Hệ thống con BSS 21

2.4. Hệ thống khai thác và hỗ trợ (OSS) 22

3. Cấu trúc địa lý của mạng 23

4. Mô hình tham chiếu OSI 24

5. Các đặc trưng của GSM 26

CHƯƠNG V: MẠNG VMS - MOBIFONE 30

1. Khái quát chung 30

2. Chương trình phát triển dịch vụ hệ thống thông tin di động 31

3. Các dịch vụ giá trị gia tăng hiện đang được cung cấp cho thuê bao MobiFone và Mobicard 32

4. Cấu trúc Cell và tần số 34

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY