Đề tài Tổ chức thương mại thế giới WTO và tác động của nó đối với các nước đang phát triển

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT 1

LỜI MỞ ĐẦU 2

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ TỔ CHỨC THƯƠNG MẠI THẾ GIỚI WTO

1.1. Sự ra đời của WTO 3

1.1.1. Hiệp định chung về thuế quan và thương mại GATT - Tổ chức tiền thân của WTO 3

1.1.2. Vòng đàm phán Uruguay và sự ra đời của WTO 8

1.2.3. Sự khác nhau giữa WTO và GATT 12

1.2. Mục tiêu, chức năng và nguyên tắc hoạt động của WTO 15

1.2.1. Mục tiêu 15

1.2.2 Chức năng của WTO 15

1.2.3. Các nguyên tắc của WTO 16

CHƯƠNG 2. TÁC ĐỘNG CỦA WTO ĐẾN CÁC NƯỚC ĐANG PHÁT TRIỂN 20

2.1. Những ảnh hưởng của WTO đối với các nước đang phát triển 20

2.1.1. Những ảnh hưởng tích cực 20

2.1.2. Những ảnh hưởng tiêu cực 22

2.2. Những cơ hội và thách thức đặt ra đối với các nền kinh tế đang phát triển trong qúa trình thực hiện các hiệp định của WTO 25

2.2.1. Hiệp định về tự do hàng nông sản 25

2.2.2. Hiệp định về hàng dệt may 35

2.2.3. Hiệp định chung về thương mại và dịch vụ (GATT) 38

2.2.4. Hiệp định về các biện pháp đầu tư liên quan đến thương mại (TRIMs)

2.2.5. Hiệp định về quyền sở hữu trí tuệ liên quan đến thương mại (TRIPS)

2.3. Các giải pháp nhằm đem lại lợi ích cao hơn cho các nước đang phát triển trong tổ chức thương mại thế giới 51

2.3.1. Các nguyên nhân dẫn đến sự thua thiệt của các nước đang phát triển

2.3.2. Các giải pháp nhằm đem lại lợi ích cao hơn cho các nước đang phát triển trong WTO 54

CHƯƠNG 3: TIẾN TRÌNH GIA NHẬP WTO Ở VIỆT NAM, NHỮNG CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC 57

3.1. Sự cần thiết của việc gia nhập WTO 57

3.2. Những cơ hội và thách thức trong tiến trình gia nhập WTO của Việt Nam 58

3.2.1. Những cơ hội 58

3.2.2. Những thách thức 60

3.3. Các biện pháp nhằm đẩy nhanh tiến trình gia nhập WTO của Việt Nam

KẾT LUẬN 67

TÀI LIỆU THAM KHẢO 68

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY