Đề tài Tổ chức thương mại thế giới WTO và các giải pháp đẩy nhanh tiến trình gia nhập của Việt Nam

Mục lụcLời nói đầu 1Chương I: Tổng quan về Tổ chức thương mại thế giới - WTO 21. Từ GATT đến WTO 21.1. Quá trình hình thành GATT 21.2. Kết quả hoạt động của GATT 31.3. Những hạn chế của GATT 42. Mục tiêu, chức năng và nguyên tắc pháp lý của WTO 52.1. Sự hình thành Tổ chức Thương mại thế giới - WTO 52.3. Các nguyên tắc pháp lý của WTO 62.3.1. Nguyên tắc tối huệ quốc (MFN)(Most Favoured Nation), 62.3.2. Nguyên tắc đãi ngộ quốc gia (National Treatment - NT), 72.3.3. Nguyên tắc mở cửa thị trường 72.3.4. Nguyên tắc cạnh tranh công bằng 73. Sự cần thiết gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới - WTO 8Chương II: Tiến trình gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới của Việt Nam 101. Thủ tục gia nhập WTO 111.1 Các điều kiện gia nhập WTO 111.2 Tiến trình gia nhập của Việt Nam 122. AFTA, BTA - Việt Nam đã bước một chân vào WTO 143. Hiệp định thương mại Việt Nam - Hoa Kỳ 154. Đánh giá những cơ hội và thách thức đối với Việt Nam trong tiến trình gia nhập WTO. 194.1Những cơ hội. 204.2 Những thách thức 21Chương III: Các giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến trình gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới 261. Cải cách từ phía Chính phủ 261.1. Cải cách hành chính 261.1.1. Trong lĩnh vực tổ chức bộ máy Nhà nước: 261.1.2. Trong lĩnh vực kinh tế: 261.2. Cải cách nông nghiệp nông thôn 281.3. Cải cách DNNN 291.4. Mở cửa thị trường 342. Những giải pháp từ phía doanh nghiệp 372.1 Các cải cách từ phía doanh nghiệp 372.2. Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của Doanh nghiệp Việt Nam 39Kết luận 42Tài liệu tham khảo 43

Mục lục

Lời nói đầu 1

Chương I: Tổng quan về Tổ chức thương mại thế giới - WTO 2

1. Từ GATT đến WTO 2

1.1. Quá trình hình thành GATT 2

1.2. Kết quả hoạt động của GATT 3

1.3. Những hạn chế của GATT 4

2. Mục tiêu, chức năng và nguyên tắc pháp lý của WTO 5

2.1. Sự hình thành Tổ chức Thương mại thế giới - WTO 5

2.3. Các nguyên tắc pháp lý của WTO 6

2.3.1. Nguyên tắc tối huệ quốc (MFN)(Most Favoured Nation), 6

2.3.2. Nguyên tắc đãi ngộ quốc gia (National Treatment - NT), 7

2.3.3. Nguyên tắc mở cửa thị trường 7

2.3.4. Nguyên tắc cạnh tranh công bằng 7

3. Sự cần thiết gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới - WTO 8

Chương II: Tiến trình gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới của Việt Nam 10

1. Thủ tục gia nhập WTO 11

1.1 Các điều kiện gia nhập WTO 11

1.2 Tiến trình gia nhập của Việt Nam 12

2. AFTA, BTA - Việt Nam đã bước một chân vào WTO 14

3. Hiệp định thương mại Việt Nam - Hoa Kỳ 15

4. Đánh giá những cơ hội và thách thức đối với Việt Nam trong tiến trình gia nhập WTO. 19

4.1Những cơ hội. 20

4.2 Những thách thức 21

Chương III: Các giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến trình gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới 26

1. Cải cách từ phía Chính phủ 26

1.1. Cải cách hành chính 26

1.1.1. Trong lĩnh vực tổ chức bộ máy Nhà nước: 26

1.1.2. Trong lĩnh vực kinh tế: 26

1.2. Cải cách nông nghiệp nông thôn 28

1.3. Cải cách DNNN 29

1.4. Mở cửa thị trường 34

2. Những giải pháp từ phía doanh nghiệp 37

2.1 Các cải cách từ phía doanh nghiệp 37

2.2. Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của Doanh nghiệp Việt Nam 39

Kết luận 42

Tài liệu tham khảo 43

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY