Đề tài Tổ chức hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và kinh doanh nước sạch

Lời nói đầu 1

Phần I: Cơ sở lý luận về hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp xây lắp 3

I. Hạch toán chi phí sản xuất trong doanh nghiệp xây lắp 3

1.Bản chất chi phí sản xuất trong doanh nghiệp xây lắp 3

a. Khái niệm 3

b. Phân loại chi phí sản xuất xây lắp. 3

2. Nhiệm vụ hạch toán chi phí sản xuất 7

3. Đối tượng hạch toán chi phí sản xuất xây lắp (đối tượng tập hợp chi phí sản xuất) 8

4. Phương pháp hạch toán chi tiết chi phí sản xuất. 8

5. Hạch toán tổng hợp chi phí sản xuất 10

a. Hạch toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 10

b. Hạch toán chi phí nhân công trực tiếp 12

c.Hạch toán chi phí sử dụng máy thi công 13

d. Hạch toán chi phí sản xuất chung 17

II. Tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp xây lắp. 20

1. Bản chất giá thành sản phẩm xây lắp. 20

2. Phương pháp tính giá thành sản phẩm xây lắp 20

3.Phương pháp xác định giá phí dở dang 23

Phần 2: Thực trạng hạch toán chi phí và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần đầu tư xây dựng và kinh doanh nước sạch- vinaconex 25

I. Đặc điểm tình hình chung của Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và kinh doanh nước sạch- vinaconex 25

1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty. 25

2. Đặc điểm quy trình công nghệ 28

3. Đặc điểm tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh. 29

4. Đặc điểm tổ chức quản lý 32

5.Tình hình chung về công tác kế toán 34

II. Thực trạng hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công Ty cổ phần đầu tư xây dựng và kinh doanh nước sạch 37

1. Hạch toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 37

2. Hạch toán chi phí nhân công trực tiếp 44

3. Hạch toán chi phí sử dụng máy thi công 49

4) Hạch toán chi phí sản xuất chung 57

5) Tổng hợp chi phí sản xuất, kiểm kê, đánh giá sản phẩm dở dang và tính giá sản phẩm hoàn thành: 62

5.1) Tổng hợp chi phí sản xuất: 62

5.2) – Kiểm kê và đánh giá sản phẩm dở dang: 64

5.3) Tính giá thành sản phẩm xây lắp: 65

Phần 3: Một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần đầu tư xây dựng và kinh doanh nước sạch 66

I ) Nhận xét chung về công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty cổ phần đầu tư xây dựng và kinh doanh nước sạch. 66

1 ) Về ưu điểm: 66

2) Về nhược điểm: 69

II) Một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác hạch toán chi phí và tính giá thành sản phẩm tại Công ty 70

1 ) Về công tác tổ chức quảnlý: 70

2) Về công tác kế toán: 71

2.1) Đơn vị chi phí vật tư: 71

2.2) Đối với chi phí nhân công 73

2.3)- Đối với chi phí máy thi công 74

2.4) - Đối với chi phí sản xuất chung: 74

2.5) - Đối với phần mềm kế toán: 75

Kết luận 76

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY