Đề tài Tổ chức công tác kế toán nguyên vật liệu ở công ty chế biến lương thực và thức ăn gia súc

MỤC LỤC Chương I: Lý luận chung về kế toán NVL trong doanh nghiệp sản xuất 11.1. Sự cần thiết phải tổ chức kế toán NVL trong doanh nghiệp sản xuất 31.1.1. Vị trí vai trò của NVL 31.1.2. Đặc điểm yêu cầu quản lý 31.1.3. Nhiệm vụ kế toán đối với việc quản lý và sử dụng NVL trong doanh nghiệp 41.2. Tổ chức kế toán NVL trong doanh nghiệp sản xuất 51.2.1. Phân loại đánh giá NVL 51.2.2. Kế toán chi tiết NVL 91.2.3. Kế toán tổng hợp NVL 13Chương II: Tình hình thực về tổ chức kế toán NVL tại Công ty chế biến lương thực và thức ăn gia súc Thái Bình 252.1. Đặc điểm tình hình sản xuất kinh doanh và quản lý sản xuất kinh doanh tại Công ty 252.1.1. Lịch sử hình thành và quá trình phát triển của Công ty 252.2. Tình hình thực tế tổ chức kế toán, quản lý, sử dụng NVL ở Công ty chế biến lương thực và thức ăn cho gia súc 322.2.1. Đặc điểm đặc thù của doanh nghiệp chiphối công tác kế toán NVL 332.2.2.Kế toán chi tiết NVL 402.2.3. Kế toán tổng hợp NVL 432.2.4. Kế toán tổng hợp NVL 60Chương III: Một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác kế toán tại Công ty chế biến lương thực và thức ăn gia súc 643.1. Ý kiến nhận xét chung 643.2. Ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán NVL tại Công ty 643.2.1. Những ưu điểm về công tác kế toán NVL tại Công ty chế biến lương thực và thức ăn gia súc Thái Bình 653.2.2. Những nhược điểm và phương hướng hoàn thiện công tác kế toán tại Công ty chế biến lương thực và thức ăn gia súc Thái Bình 66

MỤC LỤC

Chương I: Lý luận chung về kế toán NVL trong doanh nghiệp sản xuất 1

1.1. Sự cần thiết phải tổ chức kế toán NVL trong doanh nghiệp sản xuất 3

1.1.1. Vị trí vai trò của NVL 3

1.1.2. Đặc điểm yêu cầu quản lý 3

1.1.3. Nhiệm vụ kế toán đối với việc quản lý và sử dụng NVL trong doanh nghiệp 4

1.2. Tổ chức kế toán NVL trong doanh nghiệp sản xuất 5

1.2.1. Phân loại đánh giá NVL 5

1.2.2. Kế toán chi tiết NVL 9

1.2.3. Kế toán tổng hợp NVL 13

Chương II: Tình hình thực về tổ chức kế toán NVL tại Công ty chế biến lương thực và thức ăn gia súc Thái Bình 25

2.1. Đặc điểm tình hình sản xuất kinh doanh và quản lý sản xuất kinh doanh tại Công ty 25

2.1.1. Lịch sử hình thành và quá trình phát triển của Công ty 25

2.2. Tình hình thực tế tổ chức kế toán, quản lý, sử dụng NVL ở Công ty chế biến lương thực và thức ăn cho gia súc 32

2.2.1. Đặc điểm đặc thù của doanh nghiệp chiphối công tác kế toán NVL 33

2.2.2.Kế toán chi tiết NVL 40

2.2.3. Kế toán tổng hợp NVL 43

2.2.4. Kế toán tổng hợp NVL 60

Chương III: Một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác kế toán tại Công ty chế biến lương thực và thức ăn gia súc 64

3.1. Ý kiến nhận xét chung 64

3.2. Ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán NVL tại Công ty 64

3.2.1. Những ưu điểm về công tác kế toán NVL tại Công ty chế biến lương thực và thức ăn gia súc Thái Bình 65

3.2.2. Những nhược điểm và phương hướng hoàn thiện công tác kế toán tại Công ty chế biến lương thực và thức ăn gia súc Thái Bình 66

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY