Đề tài Tổ chức công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành tại Công ty Cổ phần kết cấu thép xây dựng

LỜI MỞ ĐẦU 1

PHẦN I - KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CÔNG TY 3

1.Tìm hiểu chung về Công ty CP Kết cấu Thép Xây dựng 3

1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty CP Kết cấu Thép Xây dựng 3

1.2. Đặc điểm sản xuất kinh doanh của Công ty CP Kết cấu Thép Xây dựng. 5

1.3. Bộ máy tổ chức quản lý Công ty CP Kết cấu Thép Xây dựng. 7

1.4 Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán 10

1.5.Tình hình vận dụng chế độ kế toán tại Công ty 14

PHẦN 2 - THỰC TRẠNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP XÂY DỰNG 19

2. Công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất tại Công ty cổ phần kết cấu thép xấy dựng. 19

2.1. Đối tượng và phương pháp kế toán tập hợp chi phí sản xuất 19

2.2 Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp tại Công ty Cổ phần kết cấu thép xây dựng 21

2.3. Kế toán chi phí nhân công trực tiếp tại Công ty Cổ phần kết cấu thép xây dựng 34

2.4. Kế toán chi phí sản xuất chung tại Công ty Cổ phần kết cấu thép xây dựng 42

2.5 Tập hợp chi phí sản xuất toàn doanh nghiệp tại Công ty Cổ phần Kết cấu Thép Xây dựng 61

2.6 Công tác kế toán tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần Kết cấu Thép Xây dựng 68

Phần III: Một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành tại Công ty Cổ phần Kết cấu Thép Xây dựng. 71

3. Đánh giá khái quát về công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành tại Công ty Cổ phần Kết cấu Thép Xây dựng. 71

3.1. Những ưu điểm cơ bản 71

3.2. Một số mặt hạn chế 73

3.3. Một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành tại Công ty Cổ phần Kết cấu Thép Xây dựng. 74

KẾT LUẬN 81

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY