Đề tài Tổ chức công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại chi nhánh công ty Cổ phần GALi

Hàng hoá và tiêu thụ hàng hoá là một khâu rất quan trọng trong một chu trình sản xuất kinh doanh của bất kỳ doanh nghiệp nào. Vì vậy, việc tổ chức hợp lý quá trình kế toán bán hàng có một vị trí, vai trò và ý nghĩa to lớn trong tổ chức kế toán của doanh nghiệp, giúp cho các doanh nghiệp xác định đúng đắn, chính xác thu nhập và kết quả hoạt động kinh doanh, nhất là trong điều kiện kinh tế hiện nay.

Để thực hiện có hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh, các doanh nghiệp cần phải đổi mới phương thức kinh doanh và hoàn thiện công cụ quản lý kinh tế trong đó việc hoàn thiện công tác kế toán doanh nghiệp là một yêu cầu hết sức cần thiết.

Nhận thức được tầm quan trọng đó, chi nhánh Công ty Cổ phần GaLi đã rất chú trọng, quan tâm đến khâu quản lý hàng hoá, tổ chức hạch toán kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng. Phòng kế toán và bộ phận kế toán bán hàng, xác định kết quả bán hàng đã góp phần không nhỏ vào thành công chung của chi nhánh Công ty.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY