Đề tài Tính toán và thiết kế băng cao su ngang

1. Xét đoạn 1-2 ở nhánh không tải.- Lực cản tại chi tiết quay (tang trống) dùng công thức 5.23 [I]. Wq = S1*(Kq-1) = S1*(1.07-1) = 0.07S1Trong đó: + S1: lực căng của bộ phận kéo tại điểm đi vào chi tiếc quay. + Kq = 1.07: hệ số tăng lực căng của bộ phận kéo trên tang.- Lực cản chuyển động trên đoạn băng thẳng (nhánh không tải) dùng công thức 5.20 [I]. WK = W12 = (qb+qk)*L*T = (4.675+2.7)*50*0.022 = 8.2 (kG).Trong đó: + T = 0.022: hệ số cản chuyển động của băng trên các con lăn có ổ tựa (bảng 6.16 [I]).- Lực kéo căng tại điểm 2: S2 = S1 + Wq + W12 = 1.07S1 + 8.2 (kG).

1. Xét đoạn 1-2 ở nhánh không tải.

- Lực cản tại chi tiết quay (tang trống) dùng công thức 5.23 [I].

Wq = S1*(Kq-1) = S1*(1.07-1) = 0.07S1

Trong đó:

+ S1: lực căng của bộ phận kéo tại điểm đi vào chi tiếc quay.

+ Kq = 1.07: hệ số tăng lực căng của bộ phận kéo trên tang.

- Lực cản chuyển động trên đoạn băng thẳng (nhánh không tải) dùng công thức 5.20 [I].

WK = W12 = (qb+qk)*L*T = (4.675+2.7)*50*0.022 = 8.2 (kG).

Trong đó:

+ T = 0.022: hệ số cản chuyển động của băng trên các con lăn có ổ tựa (bảng 6.16 [I]).

- Lực kéo căng tại điểm 2:

S2 = S1 + Wq + W12 = 1.07S1 + 8.2 (kG).

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY