Đề tài Tính toán thiết kế Băng tấm ngang 45m

MỤC LỤCPHẦN I. Giới thiệu chung về băng tấm ngangPhần ii. Tính toán thiết kếChương i. Chọn sơ bộ các chi tiết của băng tấmI. Tấm lát. 3II. Xích kéo. 3III. Thiết bị căng băng. 4IV. Máng vào tải. 4V. Ký hiệu quy ước băng tấm. 4VI. Chọn bộ phận kéo. 5VII. Chọn đĩa xích. 5Chương II. TÍNH TOÁN SƠ BỘ BĂNG TẤMI. Khối lượng hàng trên một đơm vị chiều dài. 7II. Khoảng cách hàng đặt trên băng: 7III. Tải trọng trên 1 đv chiều dài do khối lượng phần hành trình của băng. 7IV. Lực kéo của băng. 7Chương III. TÍNH TOÁN KIỂM TRA BĂNG TẤMI. Tính toán xđ lực căng theo phương pháp đi vòng theo chu kỳ băng. 91. Điểm 1. 92. Điểm 2. 93. Điểm 3. 94. Điểm 4. 95. Giá trị chính xác lực kéo của băng. 10II. Tính toán chính xác bộ phận kéo và kiểm tra xích. 101. Lực cản tĩnh lớn nhất của xích. 102. Tải trọng động của xích. 103. Lực căng tính toán của bộ phận kéo. 104. Lực căng tính toán của một xích. 105. Tải trọng phá hỏng xích. 10III. Tính chọn động cơ. 111. Công suất trên trục truyền động của băng. 112. Công suất cần thiết của động cơ. 113. Chọn động cơ. 11IV. Tốc độ quay trục truyền động băng. 12V. Tỷ số truyền cần thiết giữa trục động cơ và trục truyền động. 12VI. Tính chọn hộp giảm tốc. 12VII. Tốc độ phần hành trình. 13VIII. Lực ở bộ phận kéo trong thời gian khởi động. 13IX. Kiểm tra độ bền xích kéo trong thời gian khởi động. 13X. Tính chọn khớp. 141. Tính chọn khớp giữa trục động cơ với trục vào hộp giảm tốc. 142. Tính chọn khớp giữa trục ra hộp giảm tốc với trục đĩa xích. 15XI. Tính toán trục và kiểm tra trục đĩa xích truyền động. 151. Tính đường kính trục. 152. Tính kiểm tra trục tại tiết diện chịu tải lớn nhất có ứng suất tập trung. 17XII. Chọn then và kiểm tra độ bền của then. 181. Chọn then đầu bằng. 192. Kiểm nghiệm then. 19

MỤC LỤC

PHẦN I. Giới thiệu chung về băng tấm ngang

Phần ii. Tính toán thiết kế

Chương i. Chọn sơ bộ các chi tiết của băng tấm

I. Tấm lát. 3

II. Xích kéo. 3

III. Thiết bị căng băng. 4

IV. Máng vào tải. 4

V. Ký hiệu quy ước băng tấm. 4

VI. Chọn bộ phận kéo. 5

VII. Chọn đĩa xích. 5

Chương II. TÍNH TOÁN SƠ BỘ BĂNG TẤM

I. Khối lượng hàng trên một đơm vị chiều dài. 7

II. Khoảng cách hàng đặt trên băng: 7

III. Tải trọng trên 1 đv chiều dài do khối lượng phần hành trình của băng. 7

IV. Lực kéo của băng. 7

Chương III. TÍNH TOÁN KIỂM TRA BĂNG TẤM

I. Tính toán xđ lực căng theo phương pháp đi vòng theo chu kỳ băng. 9

1. Điểm 1. 9

2. Điểm 2. 9

3. Điểm 3. 9

4. Điểm 4. 9

5. Giá trị chính xác lực kéo của băng. 10

II. Tính toán chính xác bộ phận kéo và kiểm tra xích. 10

1. Lực cản tĩnh lớn nhất của xích. 10

2. Tải trọng động của xích. 10

3. Lực căng tính toán của bộ phận kéo. 10

4. Lực căng tính toán của một xích. 10

5. Tải trọng phá hỏng xích. 10

III. Tính chọn động cơ. 11

1. Công suất trên trục truyền động của băng. 11

2. Công suất cần thiết của động cơ. 11

3. Chọn động cơ. 11

IV. Tốc độ quay trục truyền động băng. 12

V. Tỷ số truyền cần thiết giữa trục động cơ và trục truyền động. 12

VI. Tính chọn hộp giảm tốc. 12

VII. Tốc độ phần hành trình. 13

VIII. Lực ở bộ phận kéo trong thời gian khởi động. 13

IX. Kiểm tra độ bền xích kéo trong thời gian khởi động. 13

X. Tính chọn khớp. 14

1. Tính chọn khớp giữa trục động cơ với trục vào hộp giảm tốc. 14

2. Tính chọn khớp giữa trục ra hộp giảm tốc với trục đĩa xích. 15

XI. Tính toán trục và kiểm tra trục đĩa xích truyền động. 15

1. Tính đường kính trục. 15

2. Tính kiểm tra trục tại tiết diện chịu tải lớn nhất có ứng suất tập trung. 17

XII. Chọn then và kiểm tra độ bền của then. 18

1. Chọn then đầu bằng. 19

2. Kiểm nghiệm then. 19

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY