Đề tài Tính toán thiết kế Băng gầu cao 40m

MỤC LỤCPHẦN IGIỚI THIỆU CHUNG SƠ LƯỢC VỀ BĂNG GẦU1. giới thiệu chung về máy vận chuyển liên tục: 12. giới thiệu băng gầu: 1PHẦN IITÍNH TOÁN THIẾT KẾ BĂNG GẦU1. các thông số cơ bản. 32. xác định loại băng, loại gầu. 3a) Xác định loại băng gầu, loại gầu. 3b) Dung tích gầu cần thiết trên một đơn vị chiều dài. 33. tính chọn sơ bộ xích kéo. 4a) Tải trọng trên một đơn vị chiều dài của khối lượng hàng. 4b) Tải trọng trên một đơn vị chiều dài do khối lượng phần hành trình của băng gầu. 4c) Lực cản múc hàng là. 5d) Công suất cần thiết trên trục truyền động để xích làm việc. 5e ) Lực vòng trên vòng tròn cơ sở của đĩa xích. 5f ) Chọn sơ bộ xích kéo của băng 2 xích được tính theo lực đứt. 64. xác định lực căng của bộ phận kéo bằng phương pháp đi vòng chu vi. 6a) Lực căng tại điểm 1. 6b) Lực căng tại điểm 2. 6c) Lực căng tại điểm 3. 6d) Lực tại điểm 4. 7e) Lực căng tính toán của bộ phận kéo. 7f) Nếu bộ phận kéo dùng 2 xích thì lực căng tính toán của một xích lấy bằng: 7g) Tải trọng phá huỷ của xích không được nhỏ hơn: 75. tính chọn động cơ. 86. tính chọn hôp giảm tốc. 97. tính chính xác độ bền dây xích trong thời gian khởi động. 10a) Tính chính xác độ bền xích trong bộ phận kéo: 10b) Tính chính xác độ bền dây xích trong thời gian khởi động. 128. tính chọn đĩa xích. 129. Tính chọn khới nối. 13 10. tính chọn thiết bị phanh. 1411. tính chọn thiết bị căng băng. 15PHẦN IIITÍNH CHỌN TRỤC, THEN,Ổ1. tính đường kính trục. 16a) Mô men xoắn của đông cơ truyền tới trục là : 16b) Xác định lực tác dụng lên đĩa xích : 16c) Tính phản lực tại hai gối đỡ Avà B : 17d) Tính momen uốn tại tiêt diện nguy hiểm:n-n và m-m 172. kiểm tra trục. 183. tính chọn then và kiểm nghiệm độ bền then. 19a ) Tính chọn then : 19b) Kiểm nghiệm then: 204. tính chọn ổ. 20

MỤC LỤC

PHẦN I

GIỚI THIỆU CHUNG SƠ LƯỢC VỀ BĂNG GẦU

1. giới thiệu chung về máy vận chuyển liên tục: 1

2. giới thiệu băng gầu: 1

PHẦN II

TÍNH TOÁN THIẾT KẾ BĂNG GẦU

1. các thông số cơ bản. 3

2. xác định loại băng, loại gầu. 3

a) Xác định loại băng gầu, loại gầu. 3

b) Dung tích gầu cần thiết trên một đơn vị chiều dài. 3

3. tính chọn sơ bộ xích kéo. 4

a) Tải trọng trên một đơn vị chiều dài của khối lượng hàng. 4

b) Tải trọng trên một đơn vị chiều dài do khối lượng phần hành trình của băng gầu. 4

c) Lực cản múc hàng là. 5

d) Công suất cần thiết trên trục truyền động để xích làm việc. 5

e ) Lực vòng trên vòng tròn cơ sở của đĩa xích. 5

f ) Chọn sơ bộ xích kéo của băng 2 xích được tính theo lực đứt. 6

4. xác định lực căng của bộ phận kéo bằng phương pháp đi vòng chu vi. 6

a) Lực căng tại điểm 1. 6

b) Lực căng tại điểm 2. 6

c) Lực căng tại điểm 3. 6

d) Lực tại điểm 4. 7

e) Lực căng tính toán của bộ phận kéo. 7

f) Nếu bộ phận kéo dùng 2 xích thì lực căng tính toán của một xích lấy bằng: 7

g) Tải trọng phá huỷ của xích không được nhỏ hơn: 7

5. tính chọn động cơ. 8

6. tính chọn hôp giảm tốc. 9

7. tính chính xác độ bền dây xích trong thời gian khởi động. 10

a) Tính chính xác độ bền xích trong bộ phận kéo: 10

b) Tính chính xác độ bền dây xích trong thời gian khởi động. 12

8. tính chọn đĩa xích. 12

9. Tính chọn khới nối. 13

10. tính chọn thiết bị phanh. 14

11. tính chọn thiết bị căng băng. 15

PHẦN III

TÍNH CHỌN TRỤC, THEN,Ổ

1. tính đường kính trục. 16

a) Mô men xoắn của đông cơ truyền tới trục là : 16

b) Xác định lực tác dụng lên đĩa xích : 16

c) Tính phản lực tại hai gối đỡ Avà B : 17

d) Tính momen uốn tại tiêt diện nguy hiểm:n-n và m-m 17

2. kiểm tra trục. 18

3. tính chọn then và kiểm nghiệm độ bền then. 19

a ) Tính chọn then : 19

b) Kiểm nghiệm then: 20

4. tính chọn ổ. 20

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY