Đề tài Tinh sạch enzyme lactase từ canh trường nấm sợi

MỤC LỤC Trang1. SƠ LƯỢC VỀ ENZYME LACTASE VÀ THU NHẬN ENZYME LACTASE TỪ CANH TRƯỜNG NẤM SỢI . 62. NGUYÊN LIỆU . . 82.1 Nguyên liệu chính. 82.2 Nguyên liệu phụ. 83. QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ . . 93.1 Sơ đồ khối . . 93.2 Sơ đồ thiết bi . . 104. GIẢI THÍCH QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ . 124.1 Nghiền . . 124.2 Trích ly . . 144.3 Ly tâm . . 174.4 Siêu loc . . 214.5 Làm lạnh . . 254.6 Tủa enzyme . . 274.7 Ly tâm lạnh . . 304.8 Hòa tan tủa . . 314.9 Sắc ký trao đổi ion . . 324.10 Lọc nano . . 374.11 Sấy thăng hoa . . 394.12 Phối trộn . . 444.13 Đóng gói . . 455. SẢN PHẨM ENZYME LACTASE TỪ CANH TRƯỜNG NẤM SỢI . 465.1 Đặc điểm sản phẩm . 465.2 Yêu cầu về chất lượng sản phẩm . . 476. THÀNH TỰU CÔNG NGHỆ . . 486.1 Cải tiến giống . . 486.2 Hoàn thiện phương pháp thu nhận, tinh sạch trong quy mô công nghiệp . 48 7. TÀI LIỆU THAM KHẢO . 49

MỤC LỤC Trang

1. SƠ LƯỢC VỀ ENZYME LACTASE VÀ THU NHẬN ENZYME LACTASE TỪ

CANH TRƯỜNG NẤM SỢI . 6

2. NGUYÊN LIỆU . . 8

2.1 Nguyên liệu chính. 8

2.2 Nguyên liệu phụ. 8

3. QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ . . 9

3.1 Sơ đồ khối . . 9

3.2 Sơ đồ thiết bi . . 10

4. GIẢI THÍCH QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ . 12

4.1 Nghiền . . 12

4.2 Trích ly . . 14

4.3 Ly tâm . . 17

4.4 Siêu loc . . 21

4.5 Làm lạnh . . 25

4.6 Tủa enzyme . . 27

4.7 Ly tâm lạnh . . 30

4.8 Hòa tan tủa . . 31

4.9 Sắc ký trao đổi ion . . 32

4.10 Lọc nano . . 37

4.11 Sấy thăng hoa . . 39

4.12 Phối trộn . . 44

4.13 Đóng gói . . 45

5. SẢN PHẨM ENZYME LACTASE TỪ CANH TRƯỜNG NẤM SỢI . 46

5.1 Đặc điểm sản phẩm . 46

5.2 Yêu cầu về chất lượng sản phẩm . . 47

6. THÀNH TỰU CÔNG NGHỆ . . 48

6.1 Cải tiến giống . . 48

6.2 Hoàn thiện phương pháp thu nhận, tinh sạch trong quy mô công nghiệp . 48

7. TÀI LIỆU THAM KHẢO . 49

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY