Đề tài Tình hình thực hiện CEPT- AFTA của Việt Nam trong thời gian qua

MỤC LỤCTrang Lời nói đầu 1Chương I: Việt Nam hội nhập thương mại tự do ASEAN - AFTA một xu thế tất yếu 2I. Sự ra đời khu vực thương mại tự do ASEAN - AFTA 21. Quá trình hình thành AFTA 22. Sự ra đời của AFTA và các mục tiêu AFTA: 33. Bối cảnh Thương mại Việt Nam khi gia nhập AFTA 5II. Nội dung cơ bản của AFTA , cơ chế CEPT 71. Vấn đề thuế quan: 81.1. Các danh mục sản phẩm và tiến trình giảm thuế theo kế hoạch CEPT 81.2. Cơ chế trao đổi nhượng bộ của kế hoạch CEPT: 102. Các hạn chế định lượng (QR) và các rào cản phi thuế quan khác (NTBs) 113. Vấn đề hợp tác trong lĩnh vực hải quan: 123.1. Thống nhất biểu thuế quan: 123.2. Thống nhất hệ thống tính giá hải quan: 123.3. Xây dựng hệ thống luồng xanh hải quan: 123.4. Thống nhất thủ tục hải quan 12III.Tác động của AFTA đối với hoạt động thương mại quốc tế của Việt Nam 131. Tác động tới thương mại và cơ cấu sản xuất 131.1. Đối với xuất khẩu. 141.2. Đối với nhập khẩu: 162. Tác động tới đầu tư nước ngoài: 173. Tác động tới nguồn thu ngân sách: 18 Chương II: tình hình thực hiện CEPT- AFTA của Việt Nam trong thời gian qua 19I. Những cam kết thực hiện CEPT-AFTA 191. Lịch trình giảm thuế cho các ngành hàng có thế mạnh xuất nhập khẩu: 212. Lịch trình giảm thuế cho các ngành hàng có thể cạnh tranh với hàng nhập khẩu trong tương lai. 253.Lịch trình giảm thuế cho các ngành hàng có tiềm năng cạnh tranh kém:28II. Thành tựu thách thức và triển vọng: 28 Chương III : Những biện pháp cơ bản nhằm thúc đẩy thương mại quốc tế ở Việt Nam trong qúa trình hội nhập 32I. Các biện pháp điều chỉnh để Việt Nam bắt nhập với các nước ASEAN 321. Cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa các bộ ngành trong công tác ASEAN. 322. Công tác đào tạo đội ngũ cán bộ làm công tác ASEAN 333. Công tác thông tin tuyên truyền về ASEAN 33II. Những biện pháp cơ bản nhằm thúc đẩy thương mại quốc tế của Việt Nam trong quá trình hội nhập 341. Các biện pháp ưu tiên phát triển: 341.1. Chính sách thu hút đầu tư nước ngoài trực tiếp: 341.2. Chính sách đầu tư trong nước: 352. Những biện pháp phòng ngừa: 362.1. Các biện pháp bảo hộ hợp lý sản xuất trong nước: 362.2. Một số biện pháp hỗ trợ của Nhà nước đối với các doanh nghiệp trong nước. 382.3. Các biện pháp cải cách thuế phù hợp với quá trình AFTA: 383. Một số biện pháp trước mắt: 40 Kết luận 41

MỤC LỤC

Trang

Lời nói đầu 1

Chương I: Việt Nam hội nhập thương mại tự do ASEAN - AFTA một xu thế tất yếu 2

I. Sự ra đời khu vực thương mại tự do ASEAN - AFTA 2

1. Quá trình hình thành AFTA 2

2. Sự ra đời của AFTA và các mục tiêu AFTA: 3

3. Bối cảnh Thương mại Việt Nam khi gia nhập AFTA 5

II. Nội dung cơ bản của AFTA , cơ chế CEPT 7

1. Vấn đề thuế quan: 8

1.1. Các danh mục sản phẩm và tiến trình giảm thuế theo kế hoạch CEPT 8

1.2. Cơ chế trao đổi nhượng bộ của kế hoạch CEPT: 10

2. Các hạn chế định lượng (QR) và các rào cản phi thuế quan khác (NTBs) 11

3. Vấn đề hợp tác trong lĩnh vực hải quan: 12

3.1. Thống nhất biểu thuế quan: 12

3.2. Thống nhất hệ thống tính giá hải quan: 12

3.3. Xây dựng hệ thống luồng xanh hải quan: 12

3.4. Thống nhất thủ tục hải quan 12

III.Tác động của AFTA đối với hoạt động thương mại quốc tế của Việt Nam 13

1. Tác động tới thương mại và cơ cấu sản xuất 13

1.1. Đối với xuất khẩu. 14

1.2. Đối với nhập khẩu: 16

2. Tác động tới đầu tư nước ngoài: 17

3. Tác động tới nguồn thu ngân sách: 18

Chương II: tình hình thực hiện CEPT- AFTA của Việt Nam trong thời gian qua 19

I. Những cam kết thực hiện CEPT-AFTA 19

1. Lịch trình giảm thuế cho các ngành hàng có thế mạnh xuất nhập khẩu: 21

2. Lịch trình giảm thuế cho các ngành hàng có thể cạnh tranh với hàng nhập khẩu trong tương lai. 25

3.Lịch trình giảm thuế cho các ngành hàng có tiềm năng cạnh tranh kém:28

II. Thành tựu thách thức và triển vọng: 28

Chương III : Những biện pháp cơ bản nhằm thúc đẩy thương mại quốc tế ở Việt Nam trong qúa trình hội nhập 32

I. Các biện pháp điều chỉnh để Việt Nam bắt nhập với các nước ASEAN 32

1. Cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa các bộ ngành trong công tác ASEAN. 32

2. Công tác đào tạo đội ngũ cán bộ làm công tác ASEAN 33

3. Công tác thông tin tuyên truyền về ASEAN 33

II. Những biện pháp cơ bản nhằm thúc đẩy thương mại quốc tế của Việt Nam trong quá trình hội nhập 34

1. Các biện pháp ưu tiên phát triển: 34

1.1. Chính sách thu hút đầu tư nước ngoài trực tiếp: 34

1.2. Chính sách đầu tư trong nước: 35

2. Những biện pháp phòng ngừa: 36

2.1. Các biện pháp bảo hộ hợp lý sản xuất trong nước: 36

2.2. Một số biện pháp hỗ trợ của Nhà nước đối với các doanh nghiệp trong nước. 38

2.3. Các biện pháp cải cách thuế phù hợp với quá trình AFTA: 38

3. Một số biện pháp trước mắt: 40

Kết luận 41

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY