Đề tài Tình hình sử dụng vốn của Công ty cổ phần Đồ Hộp Hạ Long

Bộ phận tài chính của công ty được tổ chức khá chặt chẽ và cách làm việc khákhoa học. Phòng tài chính - kế toán được tổ chức theo mô hình kế toán phân tán phâncấp, do đó, việc tổng hợp số liệu còn phải mang tính chọn lọc, đúng theo sự phân cấp,đúng theo chế độ hạch toán kế toán chứ không phải là sự cộng dồn đơn thuần giốngnhư chỉ có mô hình phân tán. Sự chọn lọc thông tin, số liệu từ cấp dưới lên cấp trên vàtới khi tập trung toàn công ty phải là sự tổng hợp, chọn lọc đa phương thức phù hợpvới yêu cầu hạch toán và yêu cầu quản lý. Chính đặc điểm này của bộ phận tài chínhCông ty góp phần làm cho công tác tài chính của công ty diễn ra thuận lợi và hiệuquả, đảm bảo thực hiện đúng chế độ và chuẩn mực kế toán mà Nhà nước đặt ra, tạođiều kiện cho công ty ngày càng phát triển mạnh hơn nữa

Bộ phận tài chính của công ty được tổ chức khá chặt chẽ và cách làm việc khá

khoa học. Phòng tài chính - kế toán được tổ chức theo mô hình kế toán phân tán phân

cấp, do đó, việc tổng hợp số liệu còn phải mang tính chọn lọc, đúng theo sự phân cấp,

đúng theo chế độ hạch toán kế toán chứ không phải là sự cộng dồn đơn thuần giống

như chỉ có mô hình phân tán. Sự chọn lọc thông tin, số liệu từ cấp dưới lên cấp trên và

tới khi tập trung toàn công ty phải là sự tổng hợp, chọn lọc đa phương thức phù hợp

với yêu cầu hạch toán và yêu cầu quản lý. Chính đặc điểm này của bộ phận tài chính

Công ty góp phần làm cho công tác tài chính của công ty diễn ra thuận lợi và hiệu

quả, đảm bảo thực hiện đúng chế độ và chuẩn mực kế toán mà Nhà nước đặt ra, tạo

điều kiện cho công ty ngày càng phát triển mạnh hơn nữa

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY