Đề tài Tình hình nghiên cứu và phát triển sâm của Việt Nam

o Lai Châu là Panax vietnamensis var. fuscidiscus bậc phân loại dưới loài của Panax vietnamensis o Tam thất hoang - Panax stipuleanatus H.Tsai et K.M. Feng o Sâm vũ diệp - Panax bipinnatifidus Seem.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC