Đề tài Tình hình hoạt động kinh doanh dịch vụ giao nhận kho vận tại Vietrans

MỤC LỤC  Lời nói đầu 1Phần I: Dịch vụ giao nhận kho vận ngoại thương và vai trò của nó trong nền kinh tế thị trường 3I. Khái niệm và đặc điểm về dịch vụ giao nhận kho vận. 31. Dịch vụ. 32. Dịch vụ giao nhận. 43. Dịch vụ kho vận 5II. Vai trò của dịch vụ giao nhận kho vận ngoại thương trong nền kinh tế thị trường. 6III.Phạm vi các dịch vụ giao nhận: 71. Thay mặt người gửi hàng (người xuất khẩu): 72. Thay mặt người nhận hàng. 83. Những dịch vụ khác. 9Phần II: Thực trạng Hoạt động giao nhận kho vận tại VIETRANS 10I. Vài nét về công ty 101.Quá trình hình thành và phát triển của Công ty 102.Chức năng và nhiệm vụ của công ty 113. Mô hình tổ chức bộ máy quản lý của công ty VIETRANS 12II. Thực trạng hoạt động kinh doanh dịch vụ giao nhận kho vận tại Công ty 141. Tình hình hoạt động kinh doanh chung của Công ty trong những năm qua 142.Thực trạng kinh doanh dịch vụ giao nhận 173. Thực trạng kinh doanh dịch vụ kho vận 20III. Đánh giá chung về hoạt động kinh doanh dịch vụ giao nhận kho vận của vietrans 221. Kết quả đạt được 222.Những tồn tại cần khắc phục 24Phần III: một số biện pháp phát triển dịch vụ giao nhận kho vận ở Công ty Vietrans 27I. Mụctiêu và phương hướng phát triển của Công ty trong thời gian tới. 271. Căn cứ xác định mục tiêu và phương hướng. 272.Mục tiêu và phương hướng của VIETRANS trong thời gian tới 29II. Các biện pháp phát triển dịch vụ giao nhận kho vận của Công ty 301. Nghiên cứu phát triển mở rộng thị trường 312.Hạn chế đến mức tối đa sự ảnh hưởng của tính thời vụ để tạo thế chủ động trong hoạt động của Công ty 323.Tạo dựng uy tín trong kinh doanh, giữ vững tín nhiệm với khách hàng 344.Đổi mới phương thức quản lý và cơ cấu tổ chức của Công ty 355.Nâng cao trình độ nghiệp vụ và tinh thần trách nhiệm cho cán bộ công nhân viên. 356.Hiện đại hoá cơ sở vật chất kỹ thuật hiện có để đáp ứng những đòi hỏi mới của thị trường 37Kết luận 38

MỤC LỤC

Lời nói đầu 1

Phần I: Dịch vụ giao nhận kho vận ngoại thương và vai trò của nó trong nền kinh tế thị trường 3

I. Khái niệm và đặc điểm về dịch vụ giao nhận kho vận. 3

1. Dịch vụ. 3

2. Dịch vụ giao nhận. 4

3. Dịch vụ kho vận 5

II. Vai trò của dịch vụ giao nhận kho vận ngoại thương trong nền kinh tế thị trường. 6

III.Phạm vi các dịch vụ giao nhận: 7

1. Thay mặt người gửi hàng (người xuất khẩu): 7

2. Thay mặt người nhận hàng. 8

3. Những dịch vụ khác. 9

Phần II: Thực trạng Hoạt động giao nhận kho vận tại VIETRANS 10

I. Vài nét về công ty 10

1.Quá trình hình thành và phát triển của Công ty 10

2.Chức năng và nhiệm vụ của công ty 11

3. Mô hình tổ chức bộ máy quản lý của công ty VIETRANS 12

II. Thực trạng hoạt động kinh doanh dịch vụ giao nhận kho vận tại Công ty 14

1. Tình hình hoạt động kinh doanh chung của Công ty trong những năm qua 14

2.Thực trạng kinh doanh dịch vụ giao nhận 17

3. Thực trạng kinh doanh dịch vụ kho vận 20

III. Đánh giá chung về hoạt động kinh doanh dịch vụ giao nhận kho vận của vietrans 22

1. Kết quả đạt được 22

2.Những tồn tại cần khắc phục 24

Phần III: một số biện pháp phát triển dịch vụ giao nhận kho vận ở Công ty Vietrans 27

I. Mụctiêu và phương hướng phát triển của Công ty trong thời gian tới. 27

1. Căn cứ xác định mục tiêu và phương hướng. 27

2.Mục tiêu và phương hướng của VIETRANS trong thời gian tới 29

II. Các biện pháp phát triển dịch vụ giao nhận kho vận của Công ty 30

1. Nghiên cứu phát triển mở rộng thị trường 31

2.Hạn chế đến mức tối đa sự ảnh hưởng của tính thời vụ để tạo thế chủ động trong hoạt động của Công ty 32

3.Tạo dựng uy tín trong kinh doanh, giữ vững tín nhiệm với khách hàng 34

4.Đổi mới phương thức quản lý và cơ cấu tổ chức của Công ty 35

5.Nâng cao trình độ nghiệp vụ và tinh thần trách nhiệm cho cán bộ công nhân viên. 35

6.Hiện đại hoá cơ sở vật chất kỹ thuật hiện có để đáp ứng những đòi hỏi mới của thị trường 37

Kết luận 38

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY