Đề tài Tình hình hoạt động kinh doanh của chi nhánh Ngân Hàng Công Thương Từ Sơn từ năm 2005 - 2007

Mục lục 1

Lời mở đầu 2

Chương 1. Giới thiệu chung về chi nhánh Ngân hàng Công thương Từ Sơn 3

1.1. Quá trình hình thành và phát triển của chi nhánh Ngân hàng Công thương Từ Sơn 3

1.2. Cơ cấu tổ chức của chi nhánh Ngân hàng Công thương Từ Sơn 4

1.2.1. Sơ đồ tổ chức bộ máy 4

1.2.2. Chức năng và nhiệm vụ của một số phòng ban chính 6

Chương 2. Tình hình hoạt động kinh doanh của chi nhánh Ngân hàng Công thương Từ Sơn năm 2007 14

2.1. Những kết quả đạt được 14

2.1.1. Hoạt động huy động vốn và đầu tư cho vay 14

2.1.2. Hoạt động tín dụng . 16

2.1.3. Công tác tài trợ thương mại 16

2.1.4. Công tác kế toán tài chính và kết quả kinh doanh 17

2.2. Những mặt còn hạn chế 18

Chương 3. Phương hướng và nhiệm vụ những năm tớí của chi nhánh Ngân hàng Công thương Từ Sơn 20

Kết luận 21

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY